Kaynak ikonu

Bedava Banka skripti / %99 YAML / Faiz / % 100 Gui ARTIK BEDAVA! (Denenmiş Sürümler 1.12.2 Ve Üzeri)

Selam! Ben Ahmet "Tycho" Dinç

Direkt olarak skriptimi tanıtmaya başlayacağım.

Sunucu Dışı

 1. Sunucu değişkenleri lag yapmasın diye yaml dosyalarına kayıt eder (plugins\Sk-yVariable\variables.yml)
  140653
 2. Dil ve config dosyaları bulunur (plugins\bBank)
  140654
 3. Skript yapılan değişikleri loglar (plugins\Skript\logs\bbank\<player>.yml
  140655
Sunucu içi

İlk kez banka komudumuzu gerçekleştirdiğimizde bir sözleşme ile karşılaşıp bankamızı kuruyoruz.
Şifremizi ayarlıyoruz ve banka menüsüne geliyoruz. Banka menüsünde çek yatır transfer kilit değiştirme ve banka kasalarına göz atabiliriz. Gerisini fotoğraflarla göstericem. Ha bide kredi var eğer bankamızdan para çekmeye çalıştığımızda paramız yoksa yeteri kadar, kredi çekme menüsüne gönderiliririz. Oda çekme işlemiyle aynı işliyor.
140657


140658

140659
140660
140661
140662

140664

140665
140666
140667
140668
140669
140670

Video:Eklenecekler:
Config ve language dosyalarına yeni şeyler eklemek
BANKA TOP
CSS:
load:
  load yaml "plugins/Sk-yVariable/variables.yml" as "variable"
  load yaml "plugins/bBank/config.yml" as "c"
  load yaml "plugins/bBank/language.yml" as "l"
  yaml "c" is empty:
    set yaml value "Banka.Para.Banka Kurma" from "c" to 5000
    set yaml value "Banka.Para.Başlangıçta verilen para" from "c" to 2000
    set yaml value "Banka.Şifre.Hane Sayısı" from "c" to 5
    set yaml value "Banka.Kasa.Minimum Kilit Açma Ücreti" from "c" to 1000
    save yaml "c"
  yaml "l" is empty:
    set yaml value "Banka.Para.Banka Kurma" from "l" to "&2Bankanızı başarıyla kurdunuz!"
    set yaml value "Banka.Yok" from "l" to "&2Herhangi bir bankanız bulunmuyor!"
    set yaml value "Banka.Para.Transfer" from "l" to "&2Banka transferiniz başarılı!"
    set yaml value "Banka.Giriş" from "l" to "&2Lütfen şifrenizi giriniz!"
    set yaml value "Banka.Şifre.Değiştirme" from "l" to "&2Banka şifreniz değiştirildi!"
    set yaml value "Banka.Şifre.Yanlış" from "l" to "&2Banka şifrenizi yanlış girdiniz!"
    set yaml value "Banka.Zaten" from "l" to "&2Zaten mevcut bir bankanız var!"
    set yaml value "Banka.Para.Yeterli Değil" from "l" to "&2Bu işlem için gereken parayı karşılayamıyorsunuz!"
    set yaml value "Banka.Para.Para Çekme" from "l" to "&2Başarıyla istenilen birimi çektiniz!"
    set yaml value "Banka.Para.Para Yatırma" from "l" to "&2Başarıyla istenilen birimi yatırdınız!"
    set yaml value "Banka.Menü Başlığı" from "l" to "&2bBank"
    save yaml "l"
command /banka [<text>] [<text>] [<text>] [<number>] [<offlineplayer>]:
  trigger:
    if yaml value "%player%.banka.para" from "variable" is less than 0:
      set {_x} to getVariable("%player%", "banka.Son Kredi Zamanı") parsed as date
      set {_x2} to "%now%" parsed as date
      set {_l} to convert date {_x} to unix date
      set {_l2} to convert date {_x2} to unix date
      set {_t} to yaml value "%player%.banka.para" from "variable" + round((({_l2} - {_l}) * yaml value "%player%.banka.para" from "variable" / 10000))
      set {_t} to "%{_t}%"
      setVariable("%player%", "banka.para", {_t})
      setVariable("%player%", "banka.Son Kredi Zamanı", "%now%")
    arg-1 is "kur":
      if arg-2 is set:
        bs(player)
        stop
      if getVariable("%player%", "banka.para") isn't set:
        if player's balance > yaml value "Banka.Para.Banka Kurma" from "c" - 1:
          close player's inventory
          setVariable("%player%", "banka.para", yaml value "Banka.Para.Başlangıçta verilen para" from "c")
          remove yaml value "Banka.Para.Banka Kurma" from "c" from player's balance
          send "%yaml value ""Banka.Para.Banka Kurma"" from ""l""%"
          play sound "LEVEL_UP" with volume 1 at player for player
          log "Bankasını kurdu." to "bBank/%player%"
          execute player command "Banka kilitdegistir"
          wait 1 tick
          brs(0, player, 1, glass, "Şifrenizi ayarlıyın.", "", "", "")
        else:
          send "%yaml value ""Banka.Para.Yeterli Değil"" from ""l""%"
      else:
        send "%yaml value ""Banka.Zaten"" from ""l""%"
    if arg-1 is not set:
      if getVariable("%player%", "banka.para") is not set:
        execute player command "banka kur z"
        stop
    set {_f} to yaml value "%player%.banka.para" from "variable"
    set {_fx} to yaml value "%player%.banka.xp" from "variable"
    arg-1 is "banktab":
      close player's inventory
      wait 3 tick
      if arg-2 is "x":
        if getVariable("%player%", "banka.para") > arg-4 * yaml value "Banka.Kasa.Minimum Kilit Açma Ücreti" from "c" - 1:
          set {_t} to {_f} - yaml value "Banka.Kasa.Minimum Kilit Açma Ücreti" from "c" * arg-4
          setVariable("%player%", "banka.para", "%{_t}%")
          setVariable("%player%", "banka.kasa%arg-4%", "açık")
          log "%arg-4%. Kasanın kilitini açtı." to "bBank/%player%"
          play sound "LEVEL_UP" with volume 1 at player for player
        else:
          send "&cParanız yeterli değil!"
      if arg-4 is not set:
        open chest with 1 row named "&f&lBanka &2Bölüm Seç &7/ &4%nformat({_x}) otherwise 0%&cxp &4%nformat({_f})%&c" to player
        loop 8 times:
          brs(loop-number -1, player, loop-number, ("Smaug" parsed as offline player)'s skull, "&f&lBanka &2Bölüm: %loop-number% &7/ &4%yaml value ""Banka.Kasa.Minimum Kilit Açma Ücreti"" from ""c"" * loop-number% &c&o Para ile bu kilidi açabilirsin", "banka banktab x z %loop-number%", "", "")
          if getVariable("%player%", "banka.kasa%loop-number%") is "açık":
            brs(loop-number -1, player, loop-number, ("MHF_Chest" parsed as offline player)'s skull, "&f&lBanka &2Bölüm: %loop-number% &7/", "banka banktab z z %loop-number%", "", "")
          brs(8, player, 1, ("MHF_ArrowLeft" parsed as offline player)'s skull, "&c&oGeri git", "/banka", "&f &e&oAna menü &8< &e&oTransfer", "&f &6Sol tıklayarak geri işlemini gerçekleştirin!")
      if arg-4 < 9:
        log "%arg-4%. Kasayı açtı" to "bBank/%player%"
        open chest with 6 row named "&f&lBanka &2Bölüm: %arg-4% &7/ &4%nformat({_fx}) otherwise 0%&cxp &4%nformat({_f})%&c" to player
        loop 8 times:
          brs(loop-number+44, player, loop-number, ("Smaug" parsed as offline player)'s skull, "&f&lBanka &2Bölüm: %loop-number% &7/ &4%yaml value ""Banka.Kasa.Minimum Kilit Açma Ücreti"" from ""c"" * loop-number% &c&o Para ile bu kilidi açabilirsin", "banka banktab x z %loop-number%", "", "")
          if getVariable("%player%", "banka.kasa%loop-number%") is "açık":
            brs(loop-number+44, player, loop-number, ("MHF_Chest" parsed as offline player)'s skull, "&f&lBanka &2Bölüm: %loop-number% &7/", "banka banktab z z %loop-number%", "", "")
          brs(53, player, 1, ("MHF_ArrowLeft" parsed as offline player)'s skull, "&c&oGeri git", "/banka", "&f &e&oAna menü &8< &e&oTransfer", "&f &6Sol tıklayarak geri işlemini gerçekleştirin!")
        set {bd.%arg-4%::%player%} to true
        wait 3 tick
        loop {b.%arg-4%::%player%::*}:
          add loop-value to slot loop-index parsed as integer of current inventory of player
      stop
    arg-1 is "kilitdegistir":
      if getVariable("%player%", "banka.para") is set:
        delete {banka::%player%::kilit::*}
        qilit(player, "ayarla")
        brs(0, player, 1, ("MHF_ArrowLeft" parsed as offline player)'s skull, "&c&oGeri git", "/banka", "&f &e&oAna menü &8< &e&oKilit değiştir", "&f &6Sol tıklayarak geri işlemini gerçekleştirin!")
        stop
    arg-1 is "kilitayarla":
      arg-2 contains "kilit":
        arg-3 is "sıra":
          if {banka::%player%::kilit::sıra} is not set:
            loop 5 times:
              setVariable("%player%", "banka.kilitsıra%loop-value%", "")
          add 1 to {banka::%player%::kilit::sıra}
          setVariable("%player%", "banka.kilitsıra%{banka::%player%::kilit::sıra}%", "%arg-2%")
          send "&c%{banka::%player%::kilit::sıra}%&8/&c%yaml value ""Banka.Şifre.Hane Sayısı"" from ""c""%"
          if {banka::%player%::kilit::sıra} is yaml value "Banka.Şifre.Hane Sayısı" from "c":
            send "%yaml value ""Banka.Şifre.Değiştirme"" from ""l""%"
            delete {banka::%player%::kilit::sıra}
            log "Banka kilidini değiştirdi." to "bBank/%player%"
            play sound "LEVEL_UP" with volume 1 at player for player
            close player's inventory
    arg-1 is "çek" or "yatır":
      if arg-2 is not set:
        bankmenü(player, arg-1)
        stop
    arg-1 is "transfer":
      if arg-2 is not set:
        setVariable("%player%", "banka.En son Transfer Edilen Kişi", "")
        bankmenü(player, "%arg-1%")
        stop
    arg-1 is "bankagiris":
      if getVariable("%player%", "banka.para") is set:
        delete {banka::%player%::kilit::sıra}
        qilit(player, "gir")
      stop
    arg-1 is "kilitgir":
      add 1 to {banka::%player%::kilit::sıra}
      if   getVariable("%player%", "banka.kilitsıra%{banka::%player%::kilit::sıra}%") is arg-2:
        if {banka::%player%::kilit::sıra} is yaml value "Banka.Şifre.Hane Sayısı" from "c":
          delete {banka::%player%::kilit::sıra}
          close player's inventory
          play sound "LEVEL_UP" with volume 1 at player for player
          log "Bankasına giriş yaptı." to "bBank/%player%"
          send "%yaml value ""Banka.Giriş"" from ""l""%"
          set {z.%player%} to true
          if {banka::%player%::sonrakikomut} is set:
            execute player command "%{banka::%player%::sonrakikomut}%"
      else:
        delete {banka::%player%::kilit::sıra}
        close player's inventory
        log "Banka kilitini yanlış girdi." to "bBank/%player%"
        send "%yaml value ""Banka.Şifre.Yanlış"" from ""l""%"
        play sound "NOTE_PLING" with volume 1 at player for player
      stop
    arg-1 is not set:
      if {z.%player%} is not set:
        set {banka::%player%::sonrakikomut} to "banka"
        execute player command "banka bankagiris"
        stop
      open virtual hopper with size 3 named "       %yaml value ""Banka.Menü Başlığı"" from ""l""%" to player
      brs(0, player, 1, ("zEL3M3nTz" parsed as offline player)'s skull, "&eÇek &8 <", "/banka Çek", "&f &e&oPara &8< &c&oÇek", "&f &e&oEXP &8< &c&oÇek")
      brs(1, player, 1, ("zEL3M3nTz" parsed as offline player)'s skull, "&eYatır &8 <", "/banka Yatır", "&f &e&oPara &8< &c&oYatır", "&f &e&oEXP &8< &c&oYatır")
      brs(2, player, 1, ("MHF_ArrowRight" parsed as offline player)'s skull, "&eTransfer &8 <", "/banka Transfer", "&f &e&oPara &8< &c&oTransfer", "&f &e&oEXP &8< &c&oTransfer")
      brs(3, player, 1, ("Addelburgh" parsed as offline player)'s skull, "&eKilit değiştir &8 <", "/banka kilitdegistir", "&f &e&oKilidini &8< &c&oDeğiştir", "&f &6Sol tıklayarak değiştirme işlemini gerçekleştirin!")
      brs(4, player, 1, ("Addelburgh" parsed as offline player)'s skull, "&eBanka Kasa &8 <", "/banka banktab", "&f &e&oKasa &8< &c&oBanka", "&f &6Sol tıklayarak kasaya gitme işlemini gerçekleştirin!")
      stop
    delete {z.%player%}
    arg-1 is "çek":
      if arg-2 is "xp":
        if {_fx} > arg 4 -1:
          lz(player)
          log "Bankasından %arg-4% miktarında xp çekti." to "bBank/%player%"
          set {_t} to yaml value "%player%.banka.xp" from "variable" - arg-4
          set {_t} to "%{_t}%"
          setVariable("%player%", "banka.xp", {_t})
          add arg-4 to player's exp
          send "%yaml value ""Banka.Para.Para Çekme"" from ""l""%"
          lz(player)
        else:
          send "%yaml value ""Banka.Para.Yeterli Değil"" from ""l""%"
        stop
      if getVariable("%player%", "banka.para") is set:
        if getVariable("%player%", "banka.para") > arg 4 -1:
          lz(player)
          log "Bankasından %arg-4% miktarında para çekti." to "bBank/%player%"
          set {_t} to yaml value "%player%.banka.para" from "variable" - arg-4
          set {_t} to "%{_t}%"
          setVariable("%player%", "banka.para", {_t})
          add arg-4 to player's balance
          send "%yaml value ""Banka.Para.Para Çekme"" from ""l""%"
          lz(player)
        else:
          send "%yaml value ""Banka.Para.Yeterli Değil"" from ""l""%"
          if yaml value "%player%.banka.para" from "variable" is greater than 0:
            bankmenü(player, "kredi çek")
            send "&2Kredi çekmeye gönderiliyorsunuz"
      else:
        send "%yaml value ""Banka.Yok"" from ""l""%"
    arg-1 is "kredi":
      setVariable("%player%", "banka.Son Kredi Zamanı", "%now%")
      log "Bankasından %arg-4% miktarında kredi çekti." to "bBank/%player%"
      set {_t} to yaml value "%player%.banka.para" from "variable" - arg-4
      set {_t} to "%{_t}%"
      setVariable("%player%", "banka.para", {_t})
      add arg-4 to player's balance
      send "%yaml value ""Banka.Para.Para Çekme"" from ""l""%"
      close player's inventory
      lz(player)
    arg-1 is "yatır":
      if arg-2 is "xp":
        if player's exp > arg 4 - 1:
          lz(player)
          set {_t} to yaml value "%player%.banka.xp" from "variable" + arg-4
          set {_t} to "%{_t}%"
          setVariable("%player%", "banka.xp", {_t})
          remove arg-4 from player's exp
          log "Bankasına %arg-4% miktarında xp yatırdı." to "bBank/%player%"
          send "%yaml value ""Banka.Para.Para Yatırma"" from ""l""%"
          lz(player)
        else:
          send "%yaml value ""Banka.Para.Yeterli Değil"" from ""l""%"
        stop
      if getVariable("%player%", "banka.para") is set:
        if player's balance > arg 4 - 1:
          lz(player)
          set {_t} to yaml value "%player%.banka.para" from "variable" + arg-4
          set {_t} to "%{_t}%"
          setVariable("%player%", "banka.para", {_t})
          remove arg-4 from player's balance
          log "Bankasına %arg-4% miktarında para yatırdı." to "bBank/%player%"
          send "%yaml value ""Banka.Para.Para Yatırma"" from ""l""%"
          lz(player)
        else:
          send "%yaml value ""Banka.Para.Yeterli Değil"" from ""l""%"
      else:
        send "%yaml value ""Banka.Yok"" from ""l""%"
    arg-1 is "sayı":
      # Kilit menüsü gibi Digit(haneli) sayı girimi
    set {_f} to getVariable("%player%", "banka.para")
    set {_fx} to getVariable("%player%", "banka.xp")
    arg-1 is "transfer":
      if getVariable("%{_p}%", "banka.En son Transfer Edilen Kişi") is not set:
        stop
      arg-2 is not "xp":
        if arg-4 is less than getVariable("%player%", "banka.para") parsed as number / 1 + 1:
          log "%arg-5%'e %arg-4% miktarında para transfer etti." to "bBank/%player%"
          set {_t} to yaml value "%player%.banka.para" from "variable" - arg-4
          set {_t} to "%{_t}%"
          setVariable("%player%", "banka.para", {_t})
          set {_t} to yaml value "%player%.banka.para" from "variable" + arg-4
          set {_t} to "%{_t}%"
          setVariable("%arg-5%", "banka.para", {_t})
          send "%yaml value ""Banka.Para.Transfer"" from ""l""%"
          brs(0, player, 1, ("MHF_Question" parsed as offline player)'s skull, "&2Kime gönderilecek? &7/ &4%nformat({_fx}) otherwise 0%&cxp &4%nformat({_f})%&c", "/bnkplayerlist", "", "")
        else:
          send "%yaml value ""Banka.Para.Yeterli Değil"" from ""l""%"
      else:
        if arg-4 is less than getVariable("%player%", "banka.xp") parsed as number / 1 + 1:
          log "%arg-5%'e %arg-4% miktarında xp transfer etti." to "bBank/%player%"
          set {_t} to yaml value "%player%.banka.xp" from "variable" - arg-4
          set {_t} to "%{_t}%"
          setVariable("%player%", "banka.xp", {_t})
          set {_t} to yaml value "%player%.banka.xp" from "variable" + arg-4
          set {_t} to "%{_t}%"
          setVariable("%arg-5%", "banka.xp", {_t})
          send "%yaml value ""Banka.Para.Transfer"" from ""l""%"
          brs(0, player, 1, ("MHF_Question" parsed as offline player)'s skull, "&2Kime gönderilecek? &7/ &4%nformat({_fx}) otherwise 0%&cxp &4%nformat({_f})%&c", "/bnkplayerlist", "", "")
        else:
          send "%yaml value ""Banka.Para.Yeterli Değil"" from ""l""%"
function brs(i: number, p: player, i2: number, nb: item, t: text, t2: text, l1: text, l2: text):
  play sound "BLOCK_ANVIL_BREAK" with volume 1 at {_p} for {_p}
  make gui slot {_i} of {_p} with {_i2} of {_nb} named "%{_t}%" with lore "%{_l1}%" and "%{_l2}%" to run {_p} command "%{_t2}%"
function lz(p: player):
  make gui slot 0 of {_p} with air
  wait 1 tick
  set {_t} to yaml value "%{_p}%.banka.para" from "variable"
  set {_tx} to yaml value "%{_p}%.banka.xp" from "variable"
  brs(0, {_p}, 1, (("MHF_Question" parsed as offline player)'s skull), "&7/ &4%nformat({_tx}) otherwise 0%&cxp &4%nformat({_t})%&c", "/nothing", "", "")
function qilit(p: player, t: text):
  open virtual workbench with size 1 named "       %yaml value ""Banka.Menü Başlığı"" from ""l""%" to {_p}
  loop 9 times:
    play sound "BLOCK_ANVIL_BREAK" with volume 1 at {_p} for {_p}
    brs(loop-number, {_p}, loop-number, ("Addelburgh" parsed as offline player)'s skull, "&cKilit %loop-number%", "/banka kilit%{_t}% kilit%loop-number% sıra", "&e&oSıralı &8< &6&oKilit", "&8&o- &3&o Kilidinizi girin")
    add 1 to {_wait}
    loop {_wait}/1 times:
      wait 1 ticks
function bankmenü(p: player, t: text):
  open virtual workbench with size 1 named "       %yaml value ""Banka.Menü Başlığı"" from ""l""%" to {_p}
  set {_f} to yaml value "%{_p}%.banka.para" from "variable"
  set {_fx} to yaml value "%{_p}%.banka.xp" from "variable"
  set {_s} to yaml value "%{_p}%.banka.En son Transfer Edilen Kişi" from "variable"
  brs(0, {_p}, 1, ("MHF_Question" parsed as offline player)'s skull, "&7/ &4%nformat({_fx}) otherwise 0%&cxp &4%nformat({_f})%&c", "/nothing", "", "")
  if {_t} is "transfer":
    if getVariable("%{_p}%", "banka.En son Transfer Edilen Kişi") is not "":
      brs(0, {_p}, 1, (("%{_s}%" parsed as offline player)'s skull), "&2Kime gönderilecek? &8> &1%{_s}% &7/ &4%nformat({_fx}) otherwise 0%&cxp &4%nformat({_f})%&c", "/bnkplayerlist", "", "")
    else:
      brs(0, {_p}, 1, ("MHF_Question" parsed as offline player)'s skull, "&2Kime gönderilecek? &7/ &4%nformat({_fx}) otherwise 0%&cxp &4%nformat({_f})%&c", "/bnkplayerlist", "", "")
  set {_z} to 1000
  loop 3 times:
    add 1 to {_n}
    brs( {_n}, {_p}, {_z} / 1000, ("luke4891" parsed as offline player)'s skull, "&c&o%{_z}% &e%{_t}%", "/banka %{_t}% xp z %{_z}% %{_s}%", "&f &e&oBankada bulunan expni %{_t}% &8< &c&o%{_t}%", "&f &6Sol tıklayarak %{_t}% işlemini gerçekleştirin!")
    set {_z} to "%{_z}%0" parsed as int
  make gui slot 4 of {_p} with white stained glass pane named "&f" to run {_p} command "/banka sayı xp %{_z}%"
  make gui slot 5 of {_p} with ("MHF_ArrowLeft" parsed as offline player)'s skull named "&c&oGeri git" with lore "&f &e&oAna menü &8< &e&o%{_t}%" and "&f &6Sol tıklayarak geri işlemini gerçekleştirin!" to run {_p} command "/banka"
  make gui slot 6 of {_p} with white stained glass pane named "&f" to run {_p} command "/banka sayı z %{_z}%"
  set {_z} to 1000
  loop 3 times:
    add 1 to {_y}
    brs({_y}+6, {_p}, {_z} / 1000, ("StackedGold" parsed as offline player)'s skull, "&c&o%{_z}% &e%{_t}%", "/banka %{_t}% 5 z %{_z}% %{_s}%", "&f &e&oBankada bulunan paranı %{_t}% &8< &c&o%{_t}%", "&f &6Sol tıklayarak %{_t}% işlemini gerçekleştirin!")
    set {_z} to "%{_z}%0" parsed as int
on inventory close:
  loop 8 times:
    if {bd.%loop-number%::%player%} is true:
      delete {bd.%loop-number%::%player%}
      loop 45 times:
        set {_b} to slot "%(loop-number-2) - 1%" parsed as an integer of current inventory of player
        if "%nbt of {_b}%" is not "<none>":
          set {b.%loop-number-1%::%player%::%(loop-number-2) - 1%} to slot "%(loop-number-2) - 1%" parsed as an integer of current inventory of player
command /nothing:
  trigger:
    stop
command /bnkplayerlist [<player>]:
  trigger:
    arg is set:
      setVariable("%player%", "banka.En son Transfer Edilen Kişi", "%arg%")
      close player's inventory
      bankmenü(player, "transfer")
      stop
    open virtual chest with size 6 named "       %yaml value ""Banka.Menü Başlığı"" from ""l""%" to player
    loop all players:
      make gui slot {_n} otherwise 0 of player with ("loop-value" parsed as offline player)'s skull named "&2%loop-value%" to close then run player command "/bnkplayerlist %loop-value-1%"
      add 1 to {_n}
function nformat(n: number) :: text:
  set {_data} to "KQ,18|K,15|T,12|B,9|M,6|K,3"
  loop split {_data} at "|":
    set {_s::*} to split loop-value at ","
    {_n} >= 10 ^ {_s::2} parsed as number
    return "%{_n} / 10 ^ {_s::2} parsed as number%%{_s::1}%"
  return "%{_n}%"
function bs(p: player):
  set {_book} to a new book
  set {_l} to a new text component with "Merhaba! &5&l %{_p}%! %nl%%nl% Şu anda bankaya %nl% erişebilmek için %nl% gereken &7&nsözleşmeye%nl% bakıyorsun!%nl%%nl%* &8Daima eğleneceğim %nl%%nl%Bu işleme devam etmek için lütfen onayla!"
  set {_onayla} to a new text component with "%nl%%nl% &a&l[Onayla]"
  set {_reddet} to a new text component with " &c&l[Reddet]"
  add click event with action RUN_COMMAND with execute "/banka kur" to {_onayla}
  add hover event with action SHOW_TEXT with text "&3&o%yaml value ""Banka.Para.Banka Kurma"" from ""c""% &bkadar para ile &6&nBankanı&b kurabilirsin!! Eğer onaylıyorsan &c&n&lTIKLA" to text component {_onayla}
  add click event with action RUN_COMMAND with execute "" to text component {_reddet}
  add text component {_l} and {_onayla} and {_reddet} to book {_book}
  open book {_book} to {_p}
function setVariable(variable : text, bool : text, value : text):
  set yaml value "%{_variable}%.%{_bool}%" from "variable" to "%{_value}%"
  save yaml "variable"
function getVariable(variable : text, bool : text) :: text:
  return yaml value "%{_variable}%.%{_bool}%" from "variable"


 • Screenshot_1.png
  Screenshot_1.png
  33.1 KB · Görüntüleme: 266
 • Screenshot_10.png
  Screenshot_10.png
  53.3 KB · Görüntüleme: 570
Yazar
AhmetDS12
Görüntüleme
1,918
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 değerlendirme

En son güncellenenler

 1. V0.1

  ARTIK BEDAVA!

Üst