HaftalıkÇekiliş V1.5.0 - Yeni Bir Event Türü! Benzerini hiçbir Yerde Görmediniz!

Bedava HaftalıkÇekiliş V1.5.0 - Yeni Bir Event Türü! Benzerini hiçbir Yerde Görmediniz!

Selam arkadaşlar, olay şu. İsteyen oyuncular sizin ayarladığınız miktarda parayı sisteme yatırıyorlar, sonra her 7 günde bir olacak şekilde bir otomatik çekiliş oluyor, o çekilişi kazanan oyuncu sisteme yatırılan toplam parayı cebe atıyor. İşte kod;

JavaScript:
#
#
# Yapımcı / Producer by
# @ToprakM
#
#
# Herhangi bir yerde izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır / Unauthorized sharing in any place is strictly prohibited
# Tüm hakları saklıdır © / All rights reserved ©
#
#
#HaftalıkÇekiliş V1.5.0
#

options:
  prefix: &e&lHaftalık&6&lÇekiliş &f      #Mesajların başına gelecek yazı
  miktar: 5000000               #Her çekilişe kaç para yatırılsın?
  EventSaat: 12                #Otomatik Event Saat Kaçta Gerçekleşsin?                #UYARI:SİSTEM SAATİNE GÖRE YAZMALISINIZ!
  EventDakika: 00               #Otomatik Event Yukarıdaki Saatin Kaçıncı Dakikasında Gerçekleşsin?  #UYARI:SİSTEM SAATİNE GÖRE YAZMALISINIZ!
  #Yukarıdaki ayarda, standart duruma göre event saat 12:00'da gerçekleşecek. Lütfen ayarlarken saati ve dakikayı ayırarak yazın.
  Yapımcı: evet                #Yardım Menüsünde Skript'in Yapımcısının Adı Gözüksün Mü?       #GÖZÜKMESİ İÇİN "evet" GÖZÜKMEMESİ İÇİN "hayır" YAZINIZ
  log: on                   #İşlemler, özel bir log dosyasına kaydedilsin mi?           on / off #Açık kalması tavsiye edilir

command /haftalıkçekiliş [<text>] [<text>]:
  aliases: haftalikcekilis, hcekilis, hçekiliş
  usage: /hÇekiliş Yardım
  trigger:
    if arg-1 is set:
      if arg-1 is not "istatistiklerim" or "yatır" or "yatir" or "şimdiyap" or "simdiyap" or "katılan" or "katilan" or "yardım" or "yardim" or "help" or "yapımcı" or "yapimci":
        send "{@prefix} &cHata! Komutu yanlış girdin! Lütfen &n/hçekiliş&r&c yaz ve tekrar dene!"
      else if arg-1 is "yatir" or "yatır":
        if {hcekiliskapali} is not set:
          if {hcekiliskatilim::%player%} is not set:
            if player's balance is greater than or equal to {@miktar}:
              execute console command "eco take %player% {@miktar}"
              set {hcekiliskatilim::%player%} to player
              add {@miktar} to {hcekilisyatirma::%player%}
              add {@miktar} to {hcekilis.toplammiktar}
              add 1 to {hcekiliskatilim}
              send "{@prefix} &aBaşarıyla bu haftanın çekilişine katıldın."
              set {_log} to "{@log}"
              if {_log} is "on":
                if {hcekilis.hafta} is not set:
                  set {hcekilis.hafta} to 1
                log "(%player%): Yatırma Işlemi. Verdiği para {@miktar} Hafta %{hcekilis.hafta}%" to "HaftalikCekilis"
            else:
              send "{@prefix} &cHata! Yeterince paran yok! Para kazan ve tekrar dene!"
          else:
            send "{@prefix} &cHata! Zaten haftalık çekilişe katılmışsın!"
        else:
          send "{@prefix} &cHata! şu an haftalık çekiliş eventi oluyor! Lütfen bitmesini bekle (yaklaşık 1 dakika sürer) ve tekrar dene!"
      else if arg-1 is "istatistiklerim":
        if {hcekiliskazanma::%player%} is not set:
          set {_kazanmasayisi} to 0
        else:
          set {_kazanmasayisi} to {hcekiliskazanma::%player%}
        if {hcekilisyatirma::%player%} is not set:
          set {_yatirma} to 0
        else:
          set {_yatirma} to {hcekilisyatirma::%player%}
        if {hcekiliskazanılanpara::%player%} is not set:
          set {_kazanma} to 0
        else:
          set {_kazanma} to {hcekiliskazanılanpara::%player%}
        if {hcekilisyatirma::%player%} is set:
          if {hcekiliskazanılanpara::%player%} is set:
            set {_karzarar} to {hcekiliskazanılanpara::%player%}-{_yatirma}
          else:
            set {_karzarar} to 0-{_yatirma}
        else:
          set {_karzarar} to 0
        wait 5 ticks
        open chest with 1 rows named "&6&lHaftalık Çekiliş" to player
        format slot 0 of player with pink wool named "&d%player% Adlı Oyuncunun İstatistikleri:" to be unstealable
        format slot 1 of player with white wool named "&eToplam kazanma sayın:" with lore "&6%{_kazanmasayisi}%" to be unstealable
        format slot 2 of player with white wool named "&eÇekilişlere toplam yatırdığın para:" with lore "&6%{_yatirma}% TL" to be unstealable
        format slot 3 of player with white wool named "&eÇekilişlerden toplam kazandığın para:" with lore "&6%{_kazanma}% TL" to be unstealable
        format slot 4 of player with white wool named "&eÇekilişlerden ettiğin kâr:" with lore "&6%{_karzarar}% TL" to be unstealable
        format slot 8 of player with red wool named "&4&oGeri" to close then run [execute player command "hcekilis"]
      else if arg-1 is "yardım" or "yardim" or "help":
        wait 0.2 seconds
        open chest with 1 rows named "&6&lHaftalık Çekiliş &c&lYardım" to player
        format slot 0 of player with pink wool named "&cNe işe yarar?" to close then run [execute player command "hcekilis yardım neiseyarar"]
        format slot 1 of player with pink wool named "&cKomut listesi" to close then run [execute player command "hcekilis yardım komutlar"]
        set {_yapimci} to "{@Yapımcı}"
        if {_yapimci} is "evet":
          format slot 7 of player with blue wool named "&bBu Skript'in Yapımcısı:" with lore "&a&o@ToprakM" to close then run [execute player command "hcekilis yapımcı"]
        format slot 8 of player with red wool named "&4&oGeri" to close then run [execute player command "hcekilis"]
        if arg-2 is "neiseyarar" or "neişeyarar":
          send "{@prefix} Haftalık çekiliş sistemi, 1 hafta boyunca oyuncuların {@miktar}TL yatırıp adını çekiliş listesine ekletebilecekleri, 1 hafta sonra ise toplanan bütün paranın çekilişi kazanan kişiye verilmesini sağlar." to player
        if arg-2 is "komutlar":
          send "&6&m---&r&e&lHaftalık&6&lÇekiliş&r&6&m---" to player
          send "&b/HÇekiliş - HÇekiliş menüsünü açar" to player
          send "&b/HÇekiliş Yatır - {@miktar}TL karşılığında adınızı çekiliş listesine yazdırır." to player
          send "&b/HÇekiliş Katılan - Kaç oyuncunun çekilişe katıldığını hesaplar." to player
          send "&b/HÇekiliş Yardım - Yardım menüsünü açar."
          send "&b/HÇekiliş İstatistiklerim - İstatistiklerinizin bulunduğu bir menü açar."
          if player is op:
            send "&c/HÇekiliş ŞimdiYap - Çekilişi şimdi yapmanızı sağlar."
          send "&6&m---&r&e&lHaftalık&6&lÇekiliş&r&6&m---" to player
      else if arg-1 is "yapımcı" or "yapimci":
        set {_yapimci} to "{@Yapımcı}"
        if {_yapimci} is "evet":
          send "&6&m---&r&e&lHaftalık&6&lÇekiliş&r&6&m---" to player
          send "&dBu Skript'in Yapımcısı" to player
          send "&d&o@ToprakM" to player
          send "&cHerhangi bir yerde izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır" to player
          send "&cTüm hakları saklıdır ©" to player
          send "&6&m---&r&e&lHaftalık&6&lÇekiliş&r&6&m---" to player
        else:
          send "{@prefix} &cHata! Komutu yanlış girdin! Lütfen &n/hçekiliş&r&c yaz ve tekrar dene!"
      else if arg-1 is "katılan" or "katilan":
        send "{@prefix} &dHaftalık Çekilişe Katılan Toplam Oyuncu Sayısı Yükleniyor..." to player
        wait 2 seconds
        send "{@prefix} &dHaftalık Çekilişe Katılan Toplam Oyuncu; %{hcekiliskatilim}%" to player
      else if arg-1 is "şimdiyap" or "simdiyap":
        if player has permission "hcekilis.admin":
          set {hcekiliskapali} to yes
          wait 1 second
          set {_player} to a random element out of {hcekiliskatilim::*}
          send "&6&m------------------------------------&r" to all players
          send "&2&lHaftalık Çekiliş Sonuçları Belirleniyor!" to all players
          send "&6&m------------------------------------&r" to all players
          wait 10 seconds
          send "&6&m------------------------------------&r" to all players
          send "&2&lHaftalık Çekilişi &a&l&o%{_player}% &2&lKazandı!" to all players
          send "&2&lKazandığı Para: &a&o%{hcekilis.toplammiktar}%TL" to all players
          send "&6&m------------------------------------&r" to all players
          if {hcekiliskazanılanpara::%{_player}%} is not set:
            set {hcekiliskazanılanpara::%{_player}%} to 0
          add {hcekilis.toplammiktar} to {hcekiliskazanılanpara::%{_player}%}
          set {_log} to "{@log}"
          if {_log} is "on":
            if {hcekilis.hafta} is not set:
              set {hcekilis.hafta} to 1
              log "(%{_player}%): Kazanma. Kazandığı para %{hcekilis.toplammiktar}% Hafta %{hcekilis.hafta}% Çekiliş Türü: Manuel" to "HaftalikCekilis"
            else:
              log "(%{_player}%): Kazanma. Kazandığı para %{hcekilis.toplammiktar}% Hafta %{hcekilis.hafta}% Çekiliş Türü: Manuel" to "HaftalikCekilis"
              add 1 to {hcekilis.hafta}
          if {_player} is online:
            execute console command "eco give %{_player}% %{hcekilis.toplammiktar}%"
          else:
            set {hcekilisbildirim::%{_player}%} to yes
            set {hcekilisbildirimmoney::%{_player}%} to {hcekilis.toplammiktar}
          set {hcekilis.toplammiktar} to 0
          loop {hcekiliskatilim::*}:
            delete {hcekiliskatilim::*}
          set {hcekiliskatilim} to 0
          if {hcekiliskazanma::%{_player}%} is not set:
            set {hcekiliskazanma::%{_player}%} to 1
          else:
            add 1 to {hcekiliskazanma::%{_player}%}
          wait 1 second
          delete {hcekiliskapali}
          set {hcekiliskalangun} to 7
        else:
          send "{@prefix} &cHata! Bu komut için yetkin yok!" to player
    else:
      wait 0.2 seconds
      if {hcekiliskatilim} is not set:
        set {hcekiliskatilim} to 0
      open chest with 1 rows named "&6&lHaftalık Çekiliş" to player
      if {hcekiliskatilim::%player%} is "%player%":
        format slot 0 of player with red wool named "&6Çekilişe Katıl" to close then run [execute player command "hcekilis yatır"]
      else:
        format slot 0 of player with green wool named "&6Çekilişe Katıl" to close then run [execute player command "hcekilis yatır"]
      format slot 1 of player with white wool named "&bToplam Katılan Oyuncu: &3%{hcekiliskatilim}%" to close then run [execute player command "hcekilis katılan"]
      format slot 4 of player with orange wool named "&6İstatistiklerin" to close then run [execute player command "hcekilis istatistiklerim"]
      if {hcekiliskalangun} is 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7:
        if {hcekiliskalangun} is 1:
          if {@EventSaat} > hour:
            set {_zmn} to "Bugün"
          else if {@EventSaat} = hour:
            if {@EventDakika} > minute:
              set {_zmn} to "Bugün"
            else if {@EventDakika} = minute:
              set {_zmn} to "&cHata&3"
            else if {@EventDakika} < minute:
              set {_zmn} to "Yarın"
          else if {@EventSaat} < hour:
            set {_zmn} to "Yarın"
        if {hcekiliskalangun} is 2:
          if {@EventSaat} > hour:
            set {_zmn} to "Yarın"
          else if {@EventSaat} = hour:
            if {@EventDakika} > minute:
              set {_zmn} to "Yarın"
            else if {@EventDakika} = minute:
              set {_zmn} to "&cHata&3"
            else if {@EventDakika} < minute:
              set {_zmn} to "Yarından Sonraki Gün"
          else if {@EventSaat} < hour:
            set {_zmn} to "Yarından Sonraki Gün"
        if {hcekiliskalangun} is 3:
          if {@EventSaat} > hour:
            set {_zmn} to "Yarından Sonraki Gün"
          else if {@EventSaat} = hour:
            if {@EventDakika} > minute:
              set {_zmn} to "Yarından Sonraki Gün"
            else if {@EventDakika} = minute:
              set {_zmn} to "&cHata&3"
            else if {@EventDakika} < minute:
              set {_zmn} to "3 Gün Sonra"
          else if {@EventSaat} < hour:
            set {_zmn} to "3 Gün Sonra"
        if {hcekiliskalangun} is 4:
          if {@EventSaat} > hour:
            set {_zmn} to "3 Gün Sonra"
          else if {@EventSaat} = hour:
            if {@EventDakika} > minute:
              set {_zmn} to "3 Gün Sonra"
            else if {@EventDakika} = minute:
              set {_zmn} to "&cHata&3"
            else if {@EventDakika} < minute:
              set {_zmn} to "4 Gün Sonra"
          else if {@EventSaat} < hour:
            set {_zmn} to "4 Gün Sonra"
        if {hcekiliskalangun} is 5:
          if {@EventSaat} > hour:
            set {_zmn} to "4 Gün Sonra"
          else if {@EventSaat} = hour:
            if {@EventDakika} > minute:
              set {_zmn} to "4 Gün Sonra"
            else if {@EventDakika} = minute:
              set {_zmn} to "&cHata&3"
            else if {@EventDakika} < minute:
              set {_zmn} to "5 Gün Sonra"
          else if {@EventSaat} < hour:
            set {_zmn} to "5 Gün Sonra"
        if {hcekiliskalangun} is 6:
          if {@EventSaat} > hour:
            set {_zmn} to "5 Gün Sonra"
          else if {@EventSaat} = hour:
            if {@EventDakika} > minute:
              set {_zmn} to "5 Gün Sonra"
            else if {@EventDakika} = minute:
              set {_zmn} to "&cHata&3"
            else if {@EventDakika} < minute:
              set {_zmn} to "6 Gün Sonra"
          else if {@EventSaat} < hour:
            set {_zmn} to "6 Gün Sonra"
        if {hcekiliskalangun} is 7:
          if {@EventSaat} > hour:
            set {_zmn} to "6 Gün Sonra"
          else if {@EventSaat} = hour:
            if {@EventDakika} > minute:
              set {_zmn} to "6 Gün Sonra"
            else if {@EventDakika} = minute:
              set {_zmn} to "&cHata&3"
            else if {@EventDakika} < minute:
              set {_zmn} to "Haftaya Bugün"
          else if {@EventSaat} < hour:
            set {_zmn} to "Haftaya Bugün"
      else:
        set {_zmn} to "&cHata! Lütfen komutu tekrar yazmayı deneyiniz."
        set {hcekiliskalangun} to 7
      format slot 8 of player with yellow wool named "&eSistem Hakkında Bilgi Al" to close then run [execute player command "hcekilis help"]
      format slot 3 of player with white wool named "&bSıradaki Çekiliş Tarihi: &3%{_zmn}% saat {@EventSaat}:{@EventDakika}'de" to close then run [execute player command "hcekilis"]
      format slot 2 of player with white wool named "&bToplam Yatırılan Para: &3%{hcekilis.toplammiktar}%TL" to close then run [execute player command "hcekilis"]
      if player has permission "hcekilis.admin":
        format slot 7 of player with purple wool named "&6Çekilişi Şimdi Yap" to close then run [execute player command "hcekilis simdiyap"]

on join:
  wait 5 seconds
  if {hcekilisbildirim::%player%} is set:
    send "{@prefix} &eBir Haftalık Çekiliş Kazandın!" to player
    send "{@prefix} &eHesabına %{hcekilisbildirimmoney::%player%}%TL Yatırıldı!"
    execute console command "eco give %player% %{hcekilisbildirimmoney::%player%}%"
    delete {hcekilisbildirimmoney::%player%}
    delete {hcekilisbildirim::%player%}
  if {hcekiliskalangun} is not 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7:
    set {hcekiliskalangun} to 7
  if {hcekilis.toplammiktar} is not set:
    set {hcekilis.toplammiktar} to 0

every minute:
  if {hcekiliskalangun} is not set:
    set {hcekiliskalangun} to 7
  set {_zaman} to "%hour%:%minute%"
  if {_zaman} is "{@EventSaat}:{@EventDakika}":
    if {hcekiliskalangun} is 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7:
      if {hcekiliskalangun} is 1:
        set {hcekiliskapali} to true
        wait 1 second
        set {_player} to a random element out of {hcekiliskatilim::*}
        send "&6&l&m-------------------------------&r" to all players
        send "&c&lHaftalık Çekiliş Sonuçları Belirleniyor!" to all players
        send "&6&l&m-------------------------------&r" to all players
        wait 3 seconds
        send "&6&l&m-------------------------------&r" to all players
        send "&c&lHaftalık Çekilişi &4&l%{_player}% &c&lKazandı!" to all players
        send "&cKazandığı Para: &4&o%{hcekilis.toplammiktar}%TL" to all players
        send "&6&l&m-------------------------------&r" to all players
        if {hcekiliskazanılanpara::%{_player}%} is not set:
          set {hcekiliskazanılanpara::%{_player}%} to 0
        add {hcekilis.toplammiktar} to {hcekiliskazanılanpara::%{_player}%}
        set {_log} to "{@log}"
        if {_log} is "on":
          if {hcekilis.hafta} is not set:
            set {hcekilis.hafta} to 1
            log "(%{_player}%): Kazanma. Kazandığı para %{hcekilis.toplammiktar}% Hafta %{hcekilis.hafta}% Çekiliş Türü: Otomatik" to "HaftalikCekilis"
          else:
            log "(%{_player}%): Kazanma. Kazandığı para %{hcekilis.toplammiktar}% Hafta %{hcekilis.hafta}% Çekiliş Türü: Otomatik" to "HaftalikCekilis"
            add 1 to {hcekilis.hafta}
        if {_player} is online:
          execute console command "eco give %{_player}% %{hcekilis.toplammiktar}%"
        if {_player} is not online:
          set {hcekilisbildirim::%{_player}%} to yes
          set {hcekilisbildirimmoney::%{_player}%} to {hcekilis.toplammiktar}
        set {hcekilis.toplammiktar} to 0
        loop {hcekiliskatilim::*}:
          delete {hcekiliskatilim::*}
        set {hcekiliskatilim} to 0
        if {hcekiliskazanma::%{_player}%} is not set:
          set {hcekiliskazanma::%{_player}%} to 1
        else:
          add 1 to {hcekiliskazanma::%{_player}%}
        wait 5 second
        set {hcekiliskalangun} to 7
        delete {hcekiliskapali}
    if {hcekiliskalangun} is 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7:
      remove 1 from {hcekiliskalangun}

on command:
  if {hcekiliskapali} is "true":
    if {hcekiliskapalibekleniyor} is not set:
      set {hcekiliskapalibekleniyor} to true
      wait 1 minute
      if {hcekiliskapali} is "true":
        delete {hcekiliskapali}
      delete {hcekiliskapalibekleniyor}
    
command /haftalıkçekilişver:
  aliases: haftalikcekilisver, hçekilişver, hcekilisver
  trigger:
    send "&dHaftalık Çekiliş V1.5.0"
    set {_yapimci} to "{@Yapımcı}"
    if {_yapimci} is "evet":
      execute player command "hçekiliş yapımcı"

 • hcekilis.admin = /HÇekiliş ŞimdiYap komutunu kullanmaya yarar
 • Lag yapması muhtemel bir kısım düzenlendi
 • Ana menüye yatırılan toplam para eklendi
 • Artık kazanan kişi duyurulduğunda altında kazandığı para da yazıyor (EKRAN GÖRÜNTÜLERİ GÜNCEL DEĞİL)
 • Bazı diğer küçük değişiklikler yapıldı
 • Log ayarı eklendi
 • Kazanan kişiye parayı vermeme hatası giderildi
 • Küçük ama önemli değişiklikler yapıldı.
 • Parası yatırma miktarına eşitse yatıramıyordu, düzeltildi.
 • Log dosyalarındaki uzantı zaten .log olduğu için _log eki kaldırıldı.
 • Saat sistemi iyileştirildi. Artık /HÇekiliş menüsünde bir sonraki çekilişin zamanı eventlerin saatine göre değil anlık saate göre günü gösterecek.
  • Eskiden event saati 1 dakika geçtikten sonra, event aslında yarın olacaksa bile bugün yazıyordu.
 • /HÇekiliş İstatistiklerim eklendi. Artık kendi istatistiklerinize bakabileceksiniz.
 • Koddaki ayarlar kısmında küçük değişiklikler yapıldı.
 • Bazı anlaşılmaz mesajlar anlaşılabilir hâliyle değiştirildi.
 • Artık hiçbir değişken 0 olarak kaydedilmeyecek.
  • Kazanma sayısının 0 olması gibi gereksiz veriler oluşturuyordu. Artık hiç kayıtlı değilse direk 0 olarak yazacak.
 • Essentials (Başka bir ekonomi plugini kullanıyorsanız uyumlu hâle getirmeniz gerekebilir)
 • Skript
 • WildSkript
 • Vault
 • skRayFall (Yüklemeniz önerilir)
 • SkQuery
Eğer bir sorunlar, hatayla karşılaşırsanız benimle iletişim kurabilirsiniz!

Ana Konu
All other rights reserved.


 • Beğen
Reactions: Geik
Yazar
ToprakM
Görüntüleme
748
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 değerlendirme

ToprakM ait diğer kaynakar

En son güncellenenler

 1. V1.5.0

  Saat sistemi iyileştirildi. Artık /HÇekiliş menüsünde bir sonraki çekilişin zamanı eventlerin...
 2. V1.4.0

  Küçük ama önemli değişiklikler yapıldı. Parası yatırma miktarına eşitse yatıramıyordu...
 3. V1.3.0

  Log ayarı eklendi Kazanan kişiye parayı vermeme hatası giderildi

Üst