MİNECRAFT BAŞLAT BAT

Bedava MİNECRAFT BAŞLAT BAT

Kod:
@echo off
title Sunucu Yonetim Kontrol Paneli
:x
echo Sunucu aciliyor...
java -Xms1m -Xmx6000m -XX:+UseG1GC -XX:+ParallelRefProcEnabled -XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+DisableExplicitGC -XX:+AlwaysPreTouch -XX:G1NewSizePercent=30 -XX:G1MaxNewSizePercent=40 -XX:G1HeapRegionSize=8M -XX:G1ReservePercent=20 -XX:G1HeapWastePercent=5 -XX:G1MixedGCCountTarget=4 -XX:InitiatingHeapOccupancyPercent=15 -XX:G1MixedGCLiveThresholdPercent=90 -XX:G1RSetUpdatingPauseTimePercent=5 -XX:SurvivorRatio=32 -XX:+PerfDisableSharedMem -XX:MaxTenuringThreshold=1 -Dusing.aikars.flags=https://mcflags.emc.gs -Daikars.new.flags=true -jar -Dfile.encoding=UTF-8 -Duser.language=EN -Duser.country=US -Dpaper.playerconnection.keepalive=120 -jar Spigot.jar -nojline -o false --log-strip-color --log-append=false nogui
echo Sunucu kapandi. Yeniden baslatilmasini istemiyor iseniz pencereyi kapatin.
echo Dosya silme basarili, sunucu yeniden baslatiliyor..
timeout 3 > nul
goto x
ÖZELLİKLERİ TÜRKÇE DİL DESTEĞİ
STOP OLUNCA OTAMATİK BAŞLAMA
DİĞER ÖZELLİKLER BURADA YER ALIYOR JVM Tuning: Optimized G1GC for Minecraft - Aikar's Thoughts
NOT: 1 ÖRN 5 GB SUNUCUNUZ VARSA EN FAZLA XMX 4500M YAPINIZ
NOT: 2 PAKETİ YEDEK ALIP BU BAŞLAT BATI DENEYİNİZ
Yazar
Epiklava
Görüntüleme
1,561
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 değerlendirme

Epiklava ait diğer kaynakar


Üst