Minecraft Silah Skripti | En gelişmiş silah skripti!

Bedava Minecraft Silah Skripti | En gelişmiş silah skripti!

124159


Silahlar: M1911, Makarov, MP5, SVD, AK-47 ((Kendinize göre düzenleyebilirsiniz.))
Silahınızın mermisi biterse otomatik olarak varsa envanterinizdeki şarjör ile doldurulur.
Silah sesleri bulunur. Kaynak paketine göre ayarlıdır, kendinize göre ayarlayınız.
Geri tepme bulunur, ateş ettiğinizde 0.01 hızda geriye doğru itilirsiniz.


Gerekenler: Skript, skQuery, SkRayFall, Vault, Ekonomi Eklentisi

/silahal <silah>: Bu komut ile silah alabilirsiniz.
/mermial <silah>: Bu komut ile silaha mermi alabilirsiniz.
/şarjöral <silah>: Silah için mermi dolusu şarjör alırsınız.


JavaScript:
function playSound(sound: text, location: location, volume: number, pitch: number, players: players):
  play sound {_sound} with volume {_volume} and pitch {_pitch} at {_location} for {_players::*}

on rightclick:
  if player is holding iron axe with no nbt named "&eM1911":
    if {m1911::mermi::%player%} is greater than 0:
      if {m1911::zaman::%player%} is true:
        push player backwards at speed 0.01
        remove 1 from {m1911::mermi::%player%}
        send action bar "&aMermi: &a%{m1911::mermi::%player%}%/&a10" to player
        make the player shoot a snowball
        playSound("entity.pig.death", player, 1, 1, players in radius 13 of player)
        set {m1911::zaman::%player%} to false
        wait 0.25 seconds
        set {m1911::zaman::%player%} to true
      else:
        cancel event
    else:
      if player has a flint named "&eM1911 Şarjörü":
        remove a flint named "&eM1911 Şarjörü" from player
        send action bar "&7Mermi dolduruluyor." to player
        wait 1 seconds
        set {m1911::mermi::%player%} to 12
        send action bar "&aMermi dolduruldu." to player
      else:
        send action bar "&cMermin yok." to player
  if player is holding wooden axe with no nbt named "&eMakarov":
    if {makarov::mermi::%player%} is greater than 0:
      if {makarov::zaman::%player%} is true:
        push player backwards at speed 0.01
        remove 1 from {makarov::mermi::%player%}
        send action bar "&aMermi: &a%{makarov::mermi::%player%}%/&a12" to player
        make the player shoot a snowball
        playSound("entity.pig.death", player, 1, 1, players in radius 13 of player)
        set {makarov::zaman::%player%} to false
        wait 0.25 seconds
        set {makarov::zaman::%player%} to true
      else:
        cancel event
    else:
      if player has a flint named "&eMakarov Şarjörü":
        remove a flint named "&eMakarov Şarjörü" from player
        send action bar "&7Mermi dolduruluyor." to player
        wait 1 seconds
        set {makarov::mermi::%player%} to 12
        send action bar "&aMermi dolduruldu." to player
      else:
        send action bar "&cMermin yok." to player
  if player is holding stone axe with no nbt named "&eMP5":
    if {mp5::mermi::%player%} is greater than 0:
      if {mp5::zaman::%player%} is true:
        push player backwards at speed 0.01
        remove 1 from {mp5::mermi::%player%}
        send action bar "&aMermi: &a%{mp5::mermi::%player%}%/&a30" to player
        make the player shoot a snowball
        playSound("entity.pig.death", player, 1, 1, players in radius 13 of player)
        set {mp5::zaman::%player%} to false
        wait 0.20 seconds
        set {mp5::zaman::%player%} to true
      else:
        cancel event
    else:
      if player has a flint named "&eMP5 Şarjörü":
        remove a flint named "&eMP5 Şarjörü" from player
        send action bar "&7Mermi dolduruluyor." to player
        wait 1 seconds
        set {mp5::mermi::%player%} to 12
        send action bar "&aMermi dolduruldu." to player
      else:
        send action bar "&cMermin yok." to player
  if player is holding stone pickaxe with no nbt named "&eSVD":
    if {svd::mermi::%player%} is greater than 0:
      if {svd::zaman::%player%} is true:
        push player backwards at speed 0.01
        remove 1 from {svd::mermi::%player%}
        send action bar "&aMermi: &a%{svd::mermi::%player%}%/&a10" to player
        make the player shoot a snowball
        playSound("entity.pig.death", player, 1, 1, players in radius 13 of player)
        set {svd::zaman::%player%} to false
        wait 1 seconds
        set {svd::zaman::%player%} to true
      else:
        cancel event
    else:
      if player has a flint named "&eSVD Şarjörü":
        remove a flint named "&eSVD Şarjörü" from player
        send action bar "&7Mermi dolduruluyor." to player
        wait 1 seconds
        set {svd::mermi::%player%} to 12
        send action bar "&aMermi dolduruldu." to player
      else:
        send action bar "&cMermin yok." to player
  if player is holding diamond axe with no nbt named "&eAK-47":
    if {ak-47::mermi::%player%} is greater than 0:
      if {ak-47::zaman::%player%} is true:
        push player backwards at speed 0.01
        remove 1 from {ak-47::mermi::%player%}
        send action bar "&aMermi: &a%{ak-47::mermi::%player%}%/&a30" to player
        make the player shoot a snowball
        playSound("entity.pig.death", player, 1, 1, players in radius 13 of player)
        set {ak-47::zaman::%player%} to false
        wait 1 ticks
        set {ak-47::zaman::%player%} to true
      else:
        cancel event
    else:
      if player has a flint named "&eAK-47 Şarjörü":
        remove a flint named "&eAK-47 Şarjörü" from player
        send action bar "&7Mermi dolduruluyor." to player
        wait 1 seconds
        set {ak-47::mermi::%player%} to 30
        send action bar "&aMermi dolduruldu." to player
      else:
        send action bar "&cMermin yok." to player
 
on damage:
  attacker is a player:
    attacker is holding iron axe with no nbt named "&eM1911":
      damage victim by 0.5 hearts
    attacker is holding stone axe with no nbt named "&eMP5":
      damage victim by 0.5 hearts
    attacker is holding stone pickaxe with no nbt named "&eSVD":
      damage victim by 1 hearts
    attacker is holding wooden axe with no nbt named "&eMakarov":
      damage victim by 1 hearts
    attacker is holding diamond axe with no nbt named "&eAK-47":
      damage victim by 1 hearts
   
command /silahal [<text>]:
  trigger:
    if arg-1 isn't set:
      send ""
      send "&eM1911 &2[&a5000 Rub&2] &eMP5 &2[&a15000 Rub&2] &eSVD &2[&a25000 Rub&2]"
      send "&eMakarov &2[&a10000 Rub&2] &eSVD &2[&a30000 Rub&2]"
      send "&7Satın almak için &a/silahal <silah> &7komutunu kullanın."
      send ""
    else:
      if arg-1 is "M1911":
        if player's balance is larger than 4999:
          remove 5000 from player's balance
          set {m1911::zaman::%player%} to true
          give a iron axe with no nbt named "&eM1911" to player
          send player title "&c- $5000" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
        else:
          send "&4[&c!&4] &7Bunu yapabilmek için yeterli paranız bulunmuyor!"
      if arg-1 is "MP5":
        if player's balance is larger than 14999:
          remove 15000 from player's balance
          set {mp5::zaman::%player%} to true
          give a stone axe with no nbt named "&eMP5" to player
          send player title "&c- $15000" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
        else:
          send "&4[&c!&4] &7Bunu yapabilmek için yeterli paranız bulunmuyor!"
      if arg-1 is "SVD":
        if player's balance is larger than 24999:
          remove 25000 from player's balance
          set {svd::zaman::%player%} to true
          give a stone pickaxe with no nbt named "&eSVD" to player
          send player title "&c- $30000" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
        else:
          send "&4[&c!&4] &7Bunu yapabilmek için yeterli paranız bulunmuyor!"
      if arg-1 is "Makarov":
        if player's balance is larger than 9999:
          remove 10000 from player's balance
          set {makarov::zaman::%player%} to true
          give a wooden axe with no nbt named "&eMakarov" to player
          send player title "&c- $10000" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
        else:
          send "&4[&c!&4] &7Bunu yapabilmek için yeterli paranız bulunmuyor!"
      if arg-1 is "AK-47":
        if player's balance is larger than 24999:
          remove 25000 from player's balance
          set {ak-47::zaman::%player%} to true
          give a diamond axe with no nbt named "&eAK-47" to player
          send player title "&c- $25000" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
        else:
          send "&4[&c!&4] &7Bunu yapabilmek için yeterli paranız bulunmuyor!"
   
command /mermial [<text>]:
  trigger:
    if arg-1 isn't set:
      send ""
      send "&eM1911 &2[&a100 Rub&2] &eMP5 &2[&a450 Rub&2] &eSVD &2[&a200 Rub&2]"
      send "&eMakarov &2[&a200 Rub&2] &eAK-47 &2[&a200 Rub&2]"
      send "&7Satın almak için &a/mermial <silah> &7komutunu kullanın."
      send "&7Şarjör olarak almak için &a/şarjöral <silah> &7komutunu kullanın."
      send ""
    if arg-1 is "M1911":
      if player has a iron axe with no nbt named "&eM1911":
        remove 100 from player's balance
        set {m1911::mermi::%player%} to 10
        send player title "&c- $100" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
      else:
        send "&4[&c!&4] &7Mermisini alacağınız silah envanterinizde yok!"
    if arg-1 is "MP5":
      if player has a stone axe with no nbt named "&eMP5":
        remove 450 from player's balance
        set {mp5::mermi::%player%} to 30
        send player title "&c- $450" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
      else:
        send "&4[&c!&4] &7Mermisini alacağınız silah envanterinizde yok!"
    if arg-1 is "SVD":
      if player has a stone pickaxe with no nbt named "&eSVD":
        remove 200 from player's balance
        set {svd::mermi::%player%} to 10
        send player title "&c- $200" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
      else:
        send "&4[&c!&4] &7Mermisini alacağınız silah envanterinizde yok!"
    if arg-1 is "Makarov":
      if player has a wooden axe with no nbt named "&eMakarov":
        remove 250 from player's balance
        set {makarov::mermi::%player%} to 12
        send player title "&c- $450" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
      else:
        send "&4[&c!&4] &7Mermisini alacağınız silah envanterinizde yok!"
    if arg-1 is "AK-47":
      if player has a diamond axe with no nbt named "&eAK-47":
        remove 500 from player's balance
        set {ak-47::mermi::%player%} to 30
        send player title "&c- $500" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
      else:
        send "&4[&c!&4] &7Mermisini alacağınız silah envanterinizde yok!"
   
command /şarjöral [<text>]:
  trigger:
    if arg-1 isn't set:
      send ""
      send "&eM1911 &2[&a$100&2] &eMP5 &2[&a$450&2] &eSVD &2[&a$200&2]"
      send "&eMakarov &2[&a$250&2] &eAK-47 &2[&a$500&2]"
      send "&7Satın almak için &a/şarjöral <silah> &7komutunu kullanın."
      send ""
    if arg-1 is "M1911":
      if player has a iron axe with no nbt named "&eM1911":
        remove 100 from player's balance
        give a flint named "&eM1911 Şarjörü" to player
        send player title "&c- $100" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
      else:
        send "&4[&c!&4] &7Şarjörünü alacağınız silah envanterinizde yok!"
    if arg-1 is "MP5":
      if player has a stone axe with no nbt named "&eMP5":
        remove 450 from player's balance
        give a flint named "&eMP5 Şarjörü" to player
        send player title "&c- $450" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
      else:
        send "&4[&c!&4] &7Şarjörünü alacağınız silah envanterinizde yok!"
    if arg-1 is "SVD":
      if player has a stone pickaxe with no nbt named "&eSVD":
        remove 200 from player's balance
        give a flint named "&eSVD Şarjörü" to player
        send player title "&c- $200" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
      else:
        send "&4[&c!&4] &7Şarjörünü alacağınız silah envanterinizde yok!"
    if arg-1 is "Makarov":
      if player has a wooden axe with no nbt named "&eMakarov":
        remove 250 from player's balance
        give a flint named "&eMakarov Şarjörü" to player
        send player title "&c- $250" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
      else:
        send "&4[&c!&4] &7Şarjörünü alacağınız silah envanterinizde yok!"
    if arg-1 is "AK-47":
      if player has a diamond axe with no nbt named "&eAK-47":
        remove 500 from player's balance
        give a flint named "&eAK-47 Şarjörü" to player
        send player title "&c- $500" with subtitle "&cSatın alındı." for 3 seconds
      else:
        send "&4[&c!&4] &7Şarjörünü alacağınız silah envanterinizde yok!"
Yazar
Exkaar
Görüntüleme
1,278
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
4.67 yıldız(lar) 3 değerlendirme

En son güncellenenler

 1. 1. Güncelleme

  Skript Güncellenmiştir. - Ufak bir bug giderildi. - Mermi kapasiteleri gerçek sayılarına göre...

Son incelemeler

Gayet başarılı
Böyle başarılı skriptler görmek istiyorum.
Roleplay sunucuları için gayet güzel bir skript, başarılar dilerim.

Üst