The Best Ranks v10 - GUI ve PAPI desteğiyle kullanımı en kolay ve en iyi RÜTBE plugini! 1.8 - 1.15+

Bedava The Best Ranks v10 - GUI ve PAPI desteğiyle kullanımı en kolay ve en iyi RÜTBE plugini! 1.8 - 1.15+ v7

İndirmek için giriş yapın


Bu plugin v7 plugin paketleri için tasarlanmıştır, ve ücretsiz paylaşılmaktadır.
Kullanımı ve rütbe oluşturması oldukça kolay GUI ve PAPI destekli rütbe plugini!


[IMG]

Yeni: TheBestRanks oluşturduğunuz rütbeleri otomatik bir şekilde menü olarak listeler
[IMG]


PlaceholderAPI destekleyen herhangi bir pluginde bunları yazarsanız, veriler gelecektir. Yani TAB veya Featherboards, Scoreboard gibi milyonlarca farklı eklentilerde de kullanabilirsiniz.

%thebestranks_rank% - Oyuncunun mevcut rütbesi
%thebestranks_nextrank% - Oyuncunun sonraki rütbesi
/rank - thebestranks.rank - GUI'yi açar
/rank up - thebestranks.rank - Oyuncu gereklilikleri karşılıyorsa, rütbe atlar. GUI'den daha kolay bir şekilde yapılabilir.
/setrank <player> <rank-number> - thebestranks.rank.set - Oyuncunun rütbesini belirler(Admin).
YAML:
#The Best Ranks v7.0 config.yml
#
#(Chat) do not use any other chat formmating plugin if you've enabled the chat!
#If you insist on using other chat formatting plugins, you can set this boolean "false" and
#you can use "%thebestranks_rank%" placeholder which is provided by PlaceholderAPI. If your chat format plugin supports papi of course.
Chat:
 enabled: true
 format: '%rankprefix% %vault_rankprefix% &r%playername%&7: &r%message%'
#GUI Messages.
GUI:
 name: '&d&lTheBestRanks &0&lMenu'
 rank-up-name: '&aRank Up!'
 requirements-name: '&dRequirements For %next_rank%'
 your-rank-name: '&7Current Rank&8: %rank%'
 no-greater-rank-name: '&7No greater rank than yours!'
 free-rank-lore: '&7You can freely rank up!'
 not-done: '&cNot Done!'
 done: '&aDone!'
 kill-msg: '&aKill Score&8: &e%your%&7/&b%required%'
 level-msg: '&aLevel&8: &e%your%&7/&b%required%'
 hour-msg: '&aPlayed Hours&8: &e%your%&7/&b%required%'
 yes-perm-msg: '&aNeeded Permission&8: &a%required%'
 no-perm-msg: '&aNeeded Permission&8: &c%required%'
 money-msg: '&aMoney&8: &e%your%&7/&b%required%'
#Standart messages
msg:
 no-perm: '&cYou dont have enough permission for this action!'
 not-enough-hours: '&8[&3TBR&8] &7You didnt play enough to rank up yet!'
 not-enough-permissions: '&8[&3TBR&8] &7You should have &a%required% &7permission to rank up.'
 not-enough-block-broken: '&8[&3TBR&8] &7You didnt broke enough blocks to be able to rank up! You should break &a%required%&7x&e%block%&7, you only broke &c%your%'
 not-enough-level: '&8[&3TBR&8] &7You dont have enough levels to be able to rank up! Your level must be &a%required%&7.'
 not-enough-kill: '&8[&3TBR&8] &7You didnt kill enough players to be abe to rank up yet! Required kill: &a%required%&7, your kill: &c%your%&7.'
 only-in-game: '&cThis can not be done on console'
 no-greater-rank: '&8[&3TBR&8] &7There is no greater rank than yours.'
 not-enough-quests-points: '&8[&3TBR&8] &7You dont have enough &aQuests Points &7to rank up! Required points: &c%required%&7.'
 not-enough-island-level: '&8[&3TBR&8] &7Not enough island level! Required level: &c%required%&7, your level: &a%your%&7.'
 must-have-island: '&8[&3TBR&8] &7You must have an island to rank up!'
 not-enough-block-placed: '&8[&3TBR&8] &7You didnt place enough blocks to rank up!'
 not-enough-money: '&8[&3TBR&8] &7You dont have enough money to rank up!'
 setrank-command-usage: '&8[&3TBR&8] &a/setrank &e<player> &a<rank-number>'
 player-not-found: '&8[&3TBR&8] &7The player couldnt be found!'
 not-valid-rank-no: '&8[&3TBR&8] &7You should enter a valid rank number!'
 players-rank-is-set: '&8[&3TBR&8] &a%player% &7is now &e%prefix%&7!'
 rank-up-title: '&aCongratulations!'
 rank-up-subtitle: '&bYou are promoted to&7: %prefix%'
Java:
'0':
 prefix: '&7[&eStarter Rank&7]'
'1':
 prefix: '&7[&aOne of Us&7]'
 requirements:
  placeholderapi:
   '%vault_eco_balance%':
    required: 500
    gui-message: '&aMoney&7: &e%your%&7/&b%required%'
    deny-message: '&8[&3TBR&8] &7You need &a%required% &7amount of money but you
     only have &c%your%&7.'
   '%player_level%':
    required: 10
    gui-message: '&aLevel&7: &e%your%&7/&b%required%'
    deny-message: '&8[&3TBR&8] &7You need to be &a%required% &7level to rank up
     but you are &c%your% &7yet.'
 rank-up-commands:
 - eco take %player% 500
 - broadcast &a%player% &7is now %prefix%&7!
'2':
 prefix: '&7[&eLord of the Skies&7]'
 requirements:
  placeholderapi:
   '%askyblock_level%':
    required: 10
    gui-message: '&aIsland Level&7: &e%your%&7/&b%required%'
    deny-message: '&8[&3TBR&8] &7Your island level must be &a%required%&7, but
     you are only &c%your%&7 level yet.'
   '%askyblock_team_size%':
    required: 2
    gui-message: '&aIsland Team Size&7: &e%your%&7/&b%required%'
    deny-message: '&8[&3TBR&8] &7Your island team size must be at least &a%required%
     &7to rank up!'
 rank-up-commands:
 - broadcast &a%player% &7is now %prefix%&7!
'3':
 prefix: '&7[&cSkywars Warrior&7]'
 requirements:
  placeholderapi:
   '%skywars_coins%':
    required: 20
    gui-message: '&aSkywars Coins&7: &e%your%&7/&b%required%'
    deny-message: '&8[&3TBR&8] &7You must have &a%required% &7skywars coins to
     be able to rank up! But you only have &c%your%&7!'
   '%skywars_stats_kills%':
    required: 30
    gui-message: '&aSkywars Kills&7: &e%your%&7/&b%required%'
    deny-message: '&8[&3TBR&8] &7You must be the killer of &a%required% &7players
     to rank up!'
 rank-up-commands:
 - skywars coin take %player% 20
 - broadcast &a%player% &7is now %prefix%&7!
'4':
 prefix: '&7[&cRoyal Stance&7]'
 requirements:
  placeholderapi:
   '%factions_power%':
    required: 20
    gui-message: '&aFaction Power&7: &e%your%&7/&b%required%'
    deny-message: '&8[&3TBR&8] &7You must have &a%required% &7factions power to
     be able to rank up! But you only have &c%your%&7!'
 rank-up-commands:
 - broadcast &a%player% &7is now %prefix%&7!
'5':
 prefix: '&7[&bArchitect&7]'
 requirements:
  block-place:
   BRICK:
    required: 100
    gui-message: '&aPlace Bricks&7: &e%your%&7/&b%required%'
    deny-message: '&8[&3TBR&8] &7You must place &a%required% &7amount of bricks
     to rank up!'
   FENCE:
    required: 75
    gui-message: '&aPlace Fences&7: &e%your%&7/&b%required%'
    deny-message: '&8[&3TBR&8] &7You must place &a%required% &7amount of fences
     to rank up!'
   STAINED_GLASS_PANE:
    required: 150
    gui-message: '&aPlace Stained Glass Panes&7: &e%your%&7/&b%required%'
    deny-message: '&8[&3TBR&8] &7You must place &a%required% &7amount of glass
     panes to rank up!'
 rank-up-commands:
 - broadcast &a%player% &7is now %prefix%&7!
'6':
 prefix: '&7[&dMiner&7]'
 requirements:
  block-break:
   COAL_ORE:
    required: 120
    gui-message: '&aBreak Coal Ores&7: &e%your%&7/&b%required%'
    deny-message: '&8[&3TBR&8] &7You must break &a%required% &7amount of coal
     ores to rank up!'
   IRON_ORE:
    required: 75
    gui-message: '&aBreak Iron Ores&7: &e%your%&7/&b%required%'
    deny-message: '&8[&3TBR&8] &7You must break &a%required% &7amount of iron
     ores to rank up!'
   GOLD_ORE:
    required: 150
    gui-message: '&aBreak Gold Ores&7: &e%your%&7/&b%required%'
    deny-message: '&8[&3TBR&8] &7You must break &a%required% &7amount of gold
     ores to rank up!'
 rank-up-commands:
 - broadcast &a%player% &7is now %prefix%&7!
'7':
 prefix: '&c[&7Only Permission&c]'
 requirements:
  permission: example.permission

Gerekenler

PlaceholderAPI, Vault, ve eğer istenirse bir perm eklentisi (groupmanager, pex vb.)

Not

Oluşturduğunuz rütbelerde kullandığınız placeholder'ların, PlaceholderAPI'de yüklü olduğundan emin olun. Örneğin eğer ki rütbelerde gereksinim olarak ada leveli yani; "%askyblock_level%" kullandıysanız, önce şu komutları girmeyi unutmayın:
/papi ecloud download askyblock , /papi reload
Bu durum her plugin ve her placeholder için geçerlidir. Doğru yaptığınız sürece asla hata vermez.

vYkL7R.png
Yazar
>>TheLegend<<
İndirilme
99
Görüntüleme
4,954
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
5.00 yıldız(lar) 11 değerlendirme

En son güncellenenler

 1. v10 (1.15 desteği)

  Eğer 1.8 - 1.12 arası kullanıyorsanız "TheBestRanks LEGACY" indirin Eğer 1.13 - 1.15+ arası...
 2. Baştan Kodlandı

  - PlaceholderAPI de bulunan tüm pluginleri, TheBestRanks'de bir rütbe atlama gerekliliği olarak...
 3. v5.2

  - TLGNDRanks isim değişerek The Best Ranks adını aldı. - Eklenti spigot'a taşındı. - GUI sistemi...

Son incelemeler

kesinlikle en iyisi
Gerçekten adının hakkını veriyor ve en iyi rütbe plugini olduğunu düşünüyorum. Kullanmanızı tavsiye ederim kendi sunucumda kullanmaktayım.
GERÇEKTEN çok güzel ve emek verilmiş bir eklenti ve ücretsiz yapmanız da birçok kişiye büyük faydalar sağlayacak :)
Gerçekten kaliteli bir plugin
cidden iyi plugin

Üst