Türkiye'nin En Büyük Oyuncu Forumuna Hoş Geldiniz!

Sitemize kayıt olarak, diğer oyuncular ile tanışabilir, mesajlaşabilirsiniz, ayrıca bir şeyler paylaşarak veya sorarak Türkiye'nin en büyük oyuncu topluluğunun bir parçası olabilirsiniz!

Şimdi Katılın!
 • Satıcı yetkisine sahip olan üyelerle yaptığınız alışverişlerin güvenilirliği kesin değildir. Eğer satıcı yetkisine sahip bir üye tarafından dolandırılırsanız, yeterli kanıtları Forum Destek Bölümü'ne bildirmeniz sonucunda ilgili satıcının yetkisi alınır ve cezalandırılır. Satıcı yetkisi olmayan üyelerden ürün almaya çalışmayınız, satıcı yetkisine sahip olmayan üyeler size satış yapmak istediklerinde ilgili içerikleri rapor ediniz. Dolandırıcı olabileceği şüphelenilen üyenin, forumumuzu kullanarak suç işlemesi olasılığını engellemek amacıyla yasaklanabileceğini belirtiriz.
The Best Ranks v5 - GUI ve PAPI desteğiyle kullanımı en kolay ve en iyi RÜTBE plugini!

Bedava The Best Ranks v5 - GUI ve PAPI desteğiyle kullanımı en kolay ve en iyi RÜTBE plugini! v5.2

indirmek için izniniz yok


Bu plugin v7 plugin paketleri için tasarlanmıştır, ve ücretsiz paylaşılmaktadır.
Kullanımı ve rütbe oluşturması oldukça kolay GUI ve PAPI destekli rütbe plugini!PlaceholderAPI destekleyen herhangi bir pluginde bunları yazarsanız, veriler gelecektir. Yani TAB veya Featherboards, Scoreboard gibi milyonlarca farklı eklentilerde de kullanabilirsiniz.

%thebestranks_rank% - Oyuncunun mevcut rütbesi
%thebestranks_nextrank% - Oyuncunun sonraki rütbesi
/rank - thebestranks.rank - GUI'yi açar
/rank list - thebestranks.rank - Rütbe listesini gösterir. Örneğin;
/rank up - thebestranks.rank - Oyuncu gereklilikleri karşılıyorsa, rütbe atlar. GUI'den daha kolay bir şekilde yapılabilir.
/rank set <player> <rank-number> - thebestranks.rank.set - Oyuncunun rütbesini belirler(Admin).
YAML:
#========================= GUI Ranks Settings ==============================
GUI:
 Enabled: true
 Name: '&0&l- &d&lThe Best Ranks &0&l-'
 Msg:
  current-rank: '&8&l* &7&lCurrent rank:'
  your-rank: '&a&l * &f&lYour Rank &a&l*'
  your-next-rank: '&8&l* &7&lNext rank:'
  next-rank-display: '&a&l* &f&lNext Rank &a&l*'
  requirements: '&8&l* &7&lRequirements for the next rank:'
  required-island-level: '&8&l* &7&lRequired island level:'
  done: '&a&lDone!'
  undone: '&c&lNot done!'
  required-money: '&8&l* &7&lRequired money:'
  required-played-time: '&8&l* &7&lRequired played time:'
  required-permission: '&8&l* &7&lRequired permission:'
  required-kill: '&8&l* &7&lRequired kill:'
  required-sent-messages: '&8&l* &7&lRequired sent messages:'
  required-level: '&8&l* &7&lRequired level:'
  requirements-item-name: '&a&l* &f&lRequirements &a&l*'
  rank-up-item-name: '&a&l* &f&lRank Up! &a&l*'
  rank-up-lore: '&8&l* &f&lClick if you can afford the requirements!'
#Which groups we should apply the rank prefixes in chat?
#You should edit this section and write your own groups provided by your permission plugin
appliedGroups:
 - 'Player'
 - 'Moderator'
 - 'Builder'
 - 'Donator'
 - 'Guide'
 - 'VIP'
#========================= Translatable Messages ==============================
Messages:
 no-perm: '&cYou dont have permission to access this command!'
 head-msg: '&7============= &b&l[&f&l The Best Ranks &b&l] &7============'
 current-rank: '&fCurrent Rank&7: %rank%'
 none: '&cNone'
 no-greater-rank: '&cThere is no greater rank than yours!'
 next-rank: '&fNext rank&7: %rank%'
 requirements: '&fRequirements&7:'
 required-island-level: '&7&l* &3Required island level&7: &c%x%'
 required-money: '&7&l* &3Required money&7: &c%x%'
 required-permission: '&7&l* &3Required permission&7: &c%x%'
 required-kill: '&7&l* &3Required kill&7: &c%x%'
 required-played-time: '&7&l* &3Required played time&7: &c%x%'
 required-messages: '&7&l* &3Required message count&8: &c%x%'
 required-level: '&7&l* &3Required level&8: &c%x%'
 island-level-is-not-enough: '&7&l* &fYour island level is &cnot &fenough!'
 needed-island-level: '&7&l* &fRequired island level&8: &c%x%'
 level-not-enough: '&7&l* &fYour experience is &cnot enough &ffor this rank!'
 your-level: '&7&l* &fYour level&8: &c%x%'
 needed-level: '&7&l* &fRequired level&8: &c%x%'
 no-perm-for-rank: '&7&l* &fYou &cdont &fhave permission for this rank!'
 playedtime-not-enough: '&7&l* &fYour played time is &cnot enough &ffor this rank!'
 your-played-time: '&7&l* &fYour played time&8: &c%x%'
 needed-played-time: '&7&l* &fRequired played time&8: &c%x%'
 not-enough-kill: '&7&l* &fYour kill count is &cnot &fenough!'
 your-kill-count: '&7&l* &fYour kill count&8: &c%x%'
 needed-kill-count: '&7&l* &fRequired kill count&8: &c%x%'
 not-enough-message-count: '&7&l* &fYou &cdont have &fenough message count for this rank!'
 your-message-count: '&7&l* &fYour message count&8: &c%x%'
 needed-message-count: '&7&l* &fRequired message count&8: &c%x%'
 no-money: '&7&l* &fYou &cdont have &fenough money for this rank!'
 needed-money: '&7&l* &fRequired money&8: &c%x%'
 your-money-is-withdrawn: '&7&l* &fRequired &c%x% dollars &fare withdrawn from your bank account!'
 congrats-rank-up: '&7&l* &fCongratulations! You are promoted!'
 your-new-rank: '&7&l* &fYour new rank is&8: %rank%'
 player-not-foun: '&cPlayer is not found!'
 plugin-reloaded: '&3The Best Ranks &fis reloaded!'
 use-valid-rank-id: '&cYou must insert a valid rank number! Example: R-5: 5 is the id of the rank. Example: /rank set thelegend 5'
 not-valid-rank-id: '&cThere is no rank with this ID!'
 players-rank-is-changed: '&3Players rank is changed successfully!'
#========================= Ranks ==============================
#- You can add as many ranks as you want, as long as you do not break the pattern of rank ID like this, R-1,R-2,R-3...........R-100,R-101
#- Usable requirements:
#- requiredMoney: <amount> Amount of money that player has to pay for the rank.
#- requiredPlayedTime: <hours> Needed played HOURS in server.
#- requiredKill: <amount> The kill count which player must have for the rank.
#- requiredPermission: <permission> The permission which is needed for the rank.
#- requiredMessages: <count> Count of sent messages by player.
#- requiredIslandLevel: <amount> This is only compatible with "ASkyBlock" for now. If you don't have the plugin, its no problem, thebestranks will skip it or you can remove it.
#- requiredLevel: <amount> The level player must have for the rank.
#--IF YOU HAVE ANY REQUIREMENT IDEA WHICH YOU WANT ME TO ADD, LEAVE A 5 STAR IN SPIGOT AND MENTION YOUR IDEA IN REVIEWS SECTION, I'LL ADD IT ASS SOON AS I CAN.
#R-0 is the default and the starter rank. Do not add requirements.
R-0:
 prefix: '&8[&fNew Guy&8] &r'
R-1:
 requiredLevel:
  boolean: true
  value: 5
 requiredMoney:
  boolean: true
  value: 200
 requiredMessages:
  boolean: true
  value: 10
 requiredKill:
  boolean: true
  value: 2
 requiredPlayedTime:
  boolean: true
  value: 1
 prefix: '&7[&aOne of Us&7] &r'
 rewardCommands:
  boolean: true
  cmds:
   - 'broadcast &e%player% &bis one of us now!'
   - 'give %player% 3 10'
R-2:
 requiredMoney:
  boolean: true
  value: 500
 requiredPlayedTime:
  boolean: true
  value: 2
 requiredLevel:
  boolean: true
  value: 2
 prefix: '&7[&eKnown One&7] &r'
 rewardCommands:
  boolean: true
  cmds:
   - 'broadcast &e%player% &bis rising!'
   - 'give %player% 1 64'
R-3:
 requiredMoney:
  boolean: true
  value: 200
 requiredPlayedTime:
  boolean: true
  value: 5
 requiredKill:
  boolean: true
  value: 10
 prefix: '&7[&bHero&7] &r'
 rewardCommands:
  boolean: true
  cmds:
   - 'broadcast &e%players% &bis our new hero!'
   - 'give %player% 3 64'
R-4:
 requiredMoney:
  boolean: true
  value: 2000
 requiredPlayedTime:
  boolean: true
  value: 7
 prefix: '&7[&3Invincible&7] &r'
R-5:
 requiredMoney:
  boolean: true
  value: 5000
 requiredPlayedTime:
  boolean: true
  value: 9
 requiredIslandLevel:
  boolean: false
  value: 0
 requiredKill:
  boolean: true
  value: 10
 requiredPermission:
  boolean: true
  value: 'the.permission.for.the.rank.of.greatness'
 prefix: '&7[&2The Great&7] &r'
 rewardCommands:
  boolean: true
  cmds:
   - 'broadcast &e%player% &bhas reached the greatness!'
   - 'give %player% 20 64'
R-6:
 requiredMoney:
  boolean: true
  value: 100000
 prefix: '&7[&bRichie Rich&7] &r'
 rewardCommands:
  boolean: true
  cmds:
   - 'broadcast &bKeep &e%player% &bclose to you. He is too rich!'
R-7:
 requiredKill:
  boolean: true
  value: 30
 requiredMoney:
  boolean: true
  value: 100000
 requiredPlayedTime:
  boolean: true
  value: 12
 requiredLevel:
  boolean: true
  value: 30
 prefix: '&7[&c&lThe Godfather&7] &r'
 rewardCommands:
  boolean: true
  cmds:
   - 'broadcast &e%player% &bis our &c&lGODFATHER &bnow!'
#You can add infinite amount of ranks like R-6, R-7... just stick to the pattern.
#
#========================= Chat Manager - Chat Format ==============================
#- Useful replacements;
#- %groupprefix% - Player's group prefix provided by other permission plugins.
#- %rankprefix% - Player's rank.
#- %displayname% - Player's displayname.
#- %playername% - Player's name.
#- %islandlevel% - Player's ASkyBlock island's level.
#- %message% - Player's message.
#-- All placeholders which PlaceholderAPI provides can be used also.
#
#-- Please remove other chat plugins which involves to chat format, it may cause complications, TheBestRanks will be enough. (EssentialsChat etc.)
#-If you have any idea for me to add about chat format, ranking, requirements, leave a 5 star in spigot and leave your idea in reviews section, I'll do it as soon as I can.
specialized-group-formats:
 Owner:
  enabled: true
  format: '%groupprefix%&c%playername%&7: &r%message%'
 Admin:
  enabled: true
  format: '%groupprefix%&f%playername%&7: &r%message%'
 Guide:
  enabled: true
  format: '%rankprefix%%groupprefix%&d%playername%&7: &r%message%'
#For other groups which are not specialized;
format: '%rankprefix%%groupprefix%&f%playername%&7: &r%message%'

Gerekenler

Vault ve grup prefix sistemi sağlayan bir permission eklentisi yeterli.
Eğer ikisinden biri bulunamazsa eklenti çalışamaz.

Not

Lütfen chat format eklentileri(EssentialsChat vb.) kullanmayın.
Eğer hem bir başka chat format eklentisi ve the best ranks kullanırsanız karışıklıklar çıkabilir.
The best ranks tüm chat format ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Yapılacaklar

Eğer rütbe veya chat format sistemine eklememi istediğiniz herhangi bir şey varsa,
olmasını istediğiniz güzel bir fikriniz varsa spigot'da belirtin, olabildiğince hızlı bir şekilde eklerim.

vYkL7R.png
Yazar
>>TheLegend<<
İndirilme
35
Görüntüleme
1,080
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
5.00 yıldız(lar) 9 değerlendirme

En son güncellenenler

 1. v5.2

  - TLGNDRanks isim değişerek The Best Ranks adını aldı. - Eklenti spigot'a taşındı. - GUI sistemi...
 2. v2.3.6

  - Perm gruplarına özel format şekillendirme eklendi - Artık başka bir chat pluginine ihtiyaç...
 3. v2.0

  - "gerekliMesaj" özelliği eklendi. - Format sistemi farklı bir algoritma kullanıldı...

Son incelemeler

GERÇEKTEN çok güzel ve emek verilmiş bir eklenti ve ücretsiz yapmanız da birçok kişiye büyük faydalar sağlayacak :)
Gerçekten kaliteli bir plugin
cidden iyi plugin
Usta ocak başındaymış
Kesinlikle şaşırtmadı, yine efsane.
Sunucumda kullanıyorum merak edene özelden ip veririm
Gerçekten temiz eklenti olmuş kullanımı açık kolay
Tertemiz rank plugini güzel çalışıyor
Başarılı bir rütbe eklentisi, başarılar dilerim.