Türkiye'nin En Büyük Oyuncu Forumuna Hoş Geldiniz!

Sitemize kayıt olarak, diğer oyuncular ile tanışabilir, mesajlaşabilirsiniz, ayrıca bir şeyler paylaşarak veya sorarak Türkiye'nin en büyük oyuncu topluluğunun bir parçası olabilirsiniz!

Şimdi Katılın!

Crash Bukkit Sunucumu Açamıyorum

MadMoy12500

Sudan Çıkmış
Mesajlar
8
Puanları
20
Merhabalar arkadaşlar bukkit sunucu açmaya çalışıyorum her şey yükleniyor mapler pluginler vs. sonra ise devam etmek için bir tuşa basın hatası geliyor sonrasında ise crash şeyinde bunlar yazıyor;
---- Minecraft Crash Report ----
// Surprise! Haha. Well, this is awkward.

Time: 13.08.2019 23:00
Description: Exception ticking world

java.lang.NullPointerException: Exception ticking world
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.CraftWorld.getChunkAt(CraftWorld.java:124)
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.CraftWorld.getBlockAt(CraftWorld.java:88)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.BlockFlowing.b(BlockFlowing.java:29)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.Block.a(Block.java:258)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.WorldServer.h(WorldServer.java:451)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.WorldServer.doTick(WorldServer.java:233)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.z(MinecraftServer.java:707)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.DedicatedServer.z(DedicatedServer.java:284)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.y(MinecraftServer.java:609)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:517)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)


A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
---------------------------------------------------------------------------------------

-- Head --
Stacktrace:
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.CraftWorld.getChunkAt(CraftWorld.java:124)
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.CraftWorld.getBlockAt(CraftWorld.java:88)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.BlockFlowing.b(BlockFlowing.java:29)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.Block.a(Block.java:258)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.WorldServer.h(WorldServer.java:451)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.WorldServer.doTick(WorldServer.java:233)

-- Affected level --
Details:
Level name: world
All players: 1 total; [EntityPlayer['Reverious'/341, l='world', x=-320,40, y=74,02, z=-600,43](Reverious at -320.40200836873186,74.0156013363962,-600.4302399590445)]
Chunk stats: ServerChunkCache: 680 Drop: 0
Level seed: 3875856454906730094
Level generator: ID 00 - default, ver 1. Features enabled: true
Level generator options:
Level spawn location: -180,00,64,00,220,00 - World: (-180,64,220), Chunk: (at 12,4,12 in -12,13; contains blocks -192,0,208 to -177,255,223), Region: (-1,0; contains chunks -32,0 to -1,31, blocks -512,0,0 to -1,255,511)
Level time: 55922 game time, 55922 day time
Level dimension: 0
Level storage version: 0x04ABD - Anvil
Level weather: Rain time: 36649 (now: false), thunder time: 3755 (now: false)
Level game mode: Game mode: survival (ID 0). Hardcore: false. Cheats: false
Stacktrace:
at net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.z(MinecraftServer.java:707)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.DedicatedServer.z(DedicatedServer.java:284)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.y(MinecraftServer.java:609)
at net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:517)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.8
Operating System: Windows 10 (x86) version 10.0
Java Version: 1.8.0_201, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 490995208 bytes (468 MB) / 1037959168 bytes (989 MB) up to 1037959168 bytes (989 MB)
JVM Flags: 2 total; -Xms1024M -Xmx1024M
IntCache: cache: 12, tcache: 94, allocated: 0, tallocated: 0
CraftBukkit Information:
Running: CraftBukkit version git-Bukkit-33d5de3 (MC: 1.8) (Implementing API version 1.8-R0.1-SNAPSHOT) true
Plugins: {}
Warnings: DEFAULT
Reload Count: 0
Threads: { RUNNABLE Netty Server IO #4: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:618), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:306), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], WAITING NonBlockingInputStreamThread: [java.lang.Object.wait(Native Method), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.run(NonBlockingInputStream.java:278), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Netty Server IO #2: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:618), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:306), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Attach Listener: [], TIMED_WAITING Server Watchdog: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), net.minecraft.server.v1_8_R1.ThreadWatchdog.run(SourceFile:73), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Netty Server IO #0: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:618), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:306), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], WAITING Finalizer: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source), java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source), java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Server Infinisleeper: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), net.minecraft.server.v1_8_R1.ThreadSleepForever.run(SourceFile:64)], TIMED_WAITING File IO Thread: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), net.minecraft.server.v1_8_R1.FileIOThread.c(SourceFile:44), net.minecraft.server.v1_8_R1.FileIOThread.run(SourceFile:30), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Netty Server IO #1: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:618), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:306), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Server console handler: [org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.ReadConsoleInputW(Native Method), org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.readConsoleInputHelper(Kernel32.java:761), org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.readConsoleKeyInput(Kernel32.java:794), org.fusesource.jansi.internal.WindowsSupport.readConsoleInput(WindowsSupport.java:97), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal.readConsoleInput(WindowsTerminal.java:215), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal.access$000(WindowsTerminal.java:55), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal$1.read(WindowsTerminal.java:157), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:137), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:246), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:261), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:198), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readCharacter(ConsoleReader.java:2145), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readLine(ConsoleReader.java:2349), net.minecraft.server.v1_8_R1.ThreadCommandReader.run(ThreadCommandReader.java:33)], RUNNABLE Netty Server IO #5: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:618), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:306), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE DestroyJavaVM: [], WAITING Thread-5: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source), java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source), java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source), com.mojang.util.QueueLogAppender.getNextLogEvent(QueueLogAppender.java:77), org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.util.TerminalConsoleWriterThread.run(TerminalConsoleWriterThread.java:25), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], WAITING Reference Handler: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.lang.Object.wait(Unknown Source), java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Unknown Source), java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Snooper Timer: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source), java.util.TimerThread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Server thread: [java.lang.Thread.dumpThreads(Native Method), java.lang.Thread.getAllStackTraces(Unknown Source), org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.CraftCrashReport.call(CraftCrashReport.java:29), net.minecraft.server.v1_8_R1.CrashReportSystemDetails.a(SourceFile:78), net.minecraft.server.v1_8_R1.CrashReport.h(CrashReport.java:43), net.minecraft.server.v1_8_R1.CrashReport.<init>(CrashReport.java:32), net.minecraft.server.v1_8_R1.CrashReport.a(CrashReport.java:228), net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.z(MinecraftServer.java:709), net.minecraft.server.v1_8_R1.DedicatedServer.z(DedicatedServer.java:284), net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.y(MinecraftServer.java:609), net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:517), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Signal Dispatcher: [], RUNNABLE Netty Server IO #6: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:618), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:306), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], WAITING Chunk I/O Executor Thread-1: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source), java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source), java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Netty Server IO #3: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:618), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:306), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116), java.lang.Thread.run(Unknown Source)],}
Recent tasks from 38956-38986{}
Profiler Position: N/A (disabled)
Player Count: 1 / 20; [EntityPlayer['Reverious'/341, l='world', x=-320,40, y=74,02, z=-600,43](Reverious at -320.40200836873186,74.0156013363962,-600.4302399590445)]
Is Modded: Definitely; Server brand changed to 'CraftBukkit'
Type: Dedicated Server (map_server.txt)
 

LifeMCServer

Nether Yerlisi
Süper Üye
Mesajlar
2,343
Puanları
7,650
Son düzenleme:

LifeMCServer

Nether Yerlisi
Süper Üye
Mesajlar
2,343
Puanları
7,650
Ya loglardaki hataların çözümü sorunu çözer sanırım
DisguiseCraft eklentisi hata vermiş, Bukkit sayfasında en son 1.8.3 için güncellendiği yazıyor. Onun yerine Lib's DisguiseCraft kullanabilirsiniz. Kullanmak için bu iki eklentiyi indirin: Lib's DisguiseCraft | Lib's Disguises

"[16:33:24 WARN]: java.sql.SQLException: Access denied for user 'efsuncraft'@'**.**.**.**' (using password: YES)" bu hata AuthMe configinizde MySQL ayarlarını yanlış yaptığınızı belirtiyor. Düzeltmez iseniz giriş/kayıt çalışmayabilir/çalışmaz.

"[16:33:24 WARN]: [AuthMe] THE SERVER IS GOING TO SHUT DOWN AS DEFINED IN THE CONFIGURATION!" yukarıda ki AuthMe hatasından kaynaklı olarak AuthMe güvenlik nedeniyle sunucuyu otomatik kapatmış. Giriş kayıt çalışmayacağı için oyuncularının admin hesaplarına vesaire girmemesi amacıyla alınan bir önlem. Yukarıdaki hatayı çözerseniz muhtemelen sorununuz çözülür.

FactionsTop eklentiniz hatalı. Başka bir alternatif bulmanız tavsiyem 2 tane hata vermiş. Fakat dediğim gibi asıl sorun yukarıdaki AuthMe sorunu onu çözerseniz muhtemelen sorununuz çözülecektir.

Bunlar dışında Skript sürümünüz (dev20) eski olduğu için başka bir hata daha almışsınız en sonda. Spigot 1.8.8 için tavsiyem Skript dev25 veya Skript dev36 kullanmanız. Skript dev36 daha yeni fakat açılışta bazı hatalar verecektir, bu hatalar yeni sürümlerde olup da 1.8 de olmayan itemler ile alakalı ve görmezden gelebilirsiniz.
 

MadMoy12500

Sudan Çıkmış
Mesajlar
8
Puanları
20
Hocam peki ''Your country is banned from this server'' hatasının çözümünü biliyor musunuz
 

LifeMCServer

Nether Yerlisi
Süper Üye
Mesajlar
2,343
Puanları
7,650
Hocam peki ''Your country is banned from this server'' hatasının çözümünü biliyor musunuz
Configden bot koruması kısmında (en alttaki) whiteliste TR ve AZ eklemeyi deneyebilirsin, izin vermek istediğin ülkelerin kısa iki harfli kodlarını yazman gerekiyor oraya configi atarsan senin için düzenleyebilirim.
 

LifeMCServer

Nether Yerlisi
Süper Üye
Mesajlar
2,343
Puanları
7,650
Configi silin en baştan varsayılan configi oluştursun. Yapamazsanız configi kod olarak buraya ekleyin.