Bilgilendirme Gamer Forumu: Hesap, Gönderi veya Mesaj Nasıl Sildirirsiniz?

Bu konu süresiz olarak sabitlenmiş.

LordOfTürk

Bööö!
Site İK Yöneticisi
Mesajlar
1,158
En iyi cevaplar
80
Beğeniler
808
Puanları
4,140
Ruh hali
logo222 (1).png


Merhaba Dostlar!
Yönetim olarak üyelerimizin sorunlarına, isteklerine ve önerilerine kulak vermeye çalışıyoruz bundan dolayı yeni bir bilgilendirme konusunda tekrar sizlerle buluştuk ve buluşmaya devam edeceğiz. ^_^

Hesap Sildirme, Kapattırma veya Askıya Alma

Bir çoğunuz hesabını sildirmek, kapattırmak veya askıya almak isteyenler oluyor bizde buna açıklık getirmek istedik.
Hesap silme işlemini maalesef ki yapamıyoruz hesabınızı illaki kapattırmak isterseniz bu link üzerinden hesabınızı askıya alabilirsiniz. Askıya alınan hesaplar 1 günün ardından tekrar aktif edilebilir ve askıdaki hesaplar silinmez veya kapatılmaz. Hesap kapatma işlemi için
Forum Destek bölümüne konu açmanız gerekmektedir ardından hesabınız yasaklanarak kapatılacaktır.

Konu veya Mesaj Sildirme

Bildiğiniz üzere Hesap Yükseltmesine sahip olarak konunuzu veya mesajınızı silebilirsiniz peki hesap yükseltmesi olmayanlar ne yapacak? Bunun cevabı çok basit kendinize ait ilgili konuyu veya mesajı rapor ederek silinmesini talep edebilirsiniz. Eğer çok sayıda mesaj veya konu sildirmek istiyorsanız ve tek tek rapor etmek ile uğraşmak istemiyorsanız sildirmek istediğiniz konu veya mesaj linkleri ile beraber
Forum Destek bölümüne konu açmanız yeterlidir. Tüm mesaj veya konularınızı sildirmek için yine aynı şekilde Forum Destek bölümüne bunun ile ilgili konu açmanız yeterlidir.

Screenshot_1.png


Gamer Forum Hesap, Gönderi veya Mesaj Sildirme Şartları

Gamer Forum'da hiçbir hesabın kendisine, komple mesajlarına veya beğeni sayısına silme işlemi isteğe bağlı olarak uygulanmaz. Hesap sahibi olan kişi, yalnızca aşağıda yer alan durumlarda mesaj silme isteğinde bulunabilir:
  • Bahsi geçen hesabın konularına, mesajlarına, bilgilerine veya tümüyle kendisine, yalnızca KVKK kapsamında ihlal içeren durumlarda işlem uygulanabilir. (Örneğin Google'da aratıldığında forumumuz da indexli çıkan Ad Soyad, Ev Adresi, Facebook / Discord Adresi gibi verilerin olması)

  • Kural ihlali içeren fakat yönetim tarafından herhangi bir müdahale uygulanmamış mesajlar veya işlemler bildirildiği takdirde, uyarı veya ceza verilmeden kaldırılabilir.

  • Arşivde halihazırda bulunan ve yukarıdaki maddeler ile bir bağlantısı olmayan mesaj ve konulara kesinlikle işlem uygulanmaz. Arşive taşınmış olan konu ve içinde yer alan mesajlar, doğal olarak o konunun silinmiş bir işlev gördüğü manasına gelir.

  • Bahsi geçen hesabın imzası, doldurulan kişisel bilgiler (Çalıştığı yer, doğum tarihi vb.), kişinin isteği üzerine kaldırılabilir fakat değiştirilemez. Ad soyad, telefon numarası veya kişinin doğrudan özel hayatına müdahale edebilecek olan hesap kullanıcı adlarına, kişinin bildirdiği takdirde kurallara uygun bir biçimde isim değiştirme hakkı verilebilir. Bahsi geçen hesaba kesinlikle silme işlemi uygulanmamaktadır. Başka bir hesabın mesajında, profilinde veya herhangi bir iletisinde yer alan ve şikayetçinin doğrudan kişisel alanına girebilecek durumlara, şikayetçinin isteği doğrultusunda iletiye silinme işlemi uygulanabilir.


KVKK Nedir?
KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra denetimler başlayarak kişisel verilerin korunması konusunda ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. Uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen KVKK kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sayede kişisel verilerin işlenmesinden tutun da özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri işleyen firmaların yükümlülükleri ile uyacakları kurallar belirlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması 6698 Sayılı Kanununun Amacı Nedir?
Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemizin ihtiyaçları göz önüne alınması için hazırlanan bu kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

KVKK Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemekle başlamıştır. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir. KVKK kanunu ile, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır?
KVKK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Yani kişiler verilerin bir kısmını veya tamamını işleyen herkesi bu kanun kapsamaktadır.

Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes bu Kanun kapsamına alınmaktadır. Ancak Kanunda “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” ifadesi kullanıldığından, kişisel verileri işlenen tüzel kişiler bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur. Veri işleme faaliyetini gerçekleştirenler açısından ise Kanunda gerçek kişi tüzel kişi ayrımına gidilmemiştir. Diğer bir yandan, veri kayıt sisteminin parçası olmaksızın veri işleyenler Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.

Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel verilerin korunması denildiğinde ilk olarak kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanmaktadır. Aslında kişisel verilerin korunması demek temelde verilerin değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlamaktır.

Kanundaki ifadelere göre; kişileri, onlar hakkındaki verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla işlenmesinden doğacak zararlardan koruma amacına yönelmiş ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerde somutlaşmış idari, teknik ve hukuki önlemleri ifade eder.

Kişisel Verinin Tanımı Nedir?
Bu ifadelere göre “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Yani saklanan veya işlenen veride kişinin net olarak belirtilmiş olması şartı vardır.

Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel verinin tanımının dışındadır. Dolayısıyla, bir şirketin ticaret unvanı ya da adresi gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmayacaktır.Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılması: Kişisel veri, ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsamaktadır.

Her türlü bilgi: Bu ifade son derece geniş olup, bir gerçek kişinin; adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Önemli olan verinin kişi ile ilişkilendiriliyor olması ya da onu tanımlayabilmesidir. Örneğin, takma isimler tek başına veya başka kaynaklarla birleştirildiğinde kişiyi tanımlamayı sağlayabilecek nitelikte ise bu tarz veriler de kişisel veri olarak kabul edilir. Ayrıca, sıkça kullanılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkili müşteri şikayet raporları, çalışan performans değerlendirme raporları, mülakat değerlendirme raporları gibi raporlar, ses veya görüntü kayıtları, resimler, kullanıcı işlem kayıtları gibi kayıtlar, özgeçmiş, bordro, fatura, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri gibi belgeler ve mektup, davet yazıları gibi yazılar/kayıtlar içinde yer alan veriler de kişisel veri olarak addedilebilir.

Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri Ne Demektir?
Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Özel nitelikli kişisel verilere örnek vermek gerekirse; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler şeklinde sıralayabiliriz. Bu duruma göre hassas nitelikteki kişisel veriler genel olarak birçok sektörü sorumlu tutmaktadır.

Daha detaylı bilgi için İnternet üzerinden araştırama yapabilirsiniz.
 


Morona

Kömür Madencisi
Mesajlar
139
En iyi cevaplar
4
Beğeniler
139
Puanları
640
Ruh hali
Forum yönetiminin bu tarz şeylere açıklık getirmesi lazımdı, bazen rapor ettiğimiz şey siliniyor bazen silinmiyor neye göre olduğunu bilemiyorduk.
 

Üst