Haftanın Skripti KomutEngelle V3.2.0 - Yeni Bir Ceza Skripti! Artık Komut Yazamama Cezası Verebileceksiniz!

ToprakM

LifeMC
Bölüm Moderatörü
Mesajlar
260
Beğeniler
239
Puanları
1,295
Ruh Hali
Steam
Xbox
ToprakMeric
#1
Selam arkadaşlar, olay şu. Serverde tpa spam vs yapanları engellemek için oluşturulmuş bir skript var karşınızda. Yetkili bir kişi /komutengelle komutunu kullandığında oyuncu belirtilen süre içerisinde belli komutlar dışında hiçbir komut yazamayacak, tıpkı mute gibi. Ama komutlu hâli :). İşte kod;

JavaScript:
#
#
# Yapımcı / Producer by
# @ToprakM & @LifeMCServer
#
# Herhangi bir yerde izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır / Unauthorized sharing in any place is strictly prohibited
# Tüm hakları saklıdır / All Rights Reserved
#
#KomutEngelle V3.2.0
#
#
 
#-----ÖNEMLİ NOT-----
#muaf'a istediginiz bir komutu girebilirsiniz. Girdiğiniz komutları oyuncular kommutengelle ile cezalandırılmış olsa bile yetkisi varsa kullanabilirler
#muaf'a komut girerken (mesela /spawn komutunu girerken) / (slash) kullanmamanız gerekiyor (sadece spawn yazmalısınız)
#-----ÖNEMLİ NOT-----
 
options:
  log: on                                 #İşlemler, özel bir log dosyasına kaydedilsin mi?  on / off
  serveradi: &8[&bLifeMC&8]&r &7
  muaf1: komut1
  muaf2: komut2
  muaf3: komut3
  muaf4: komut4
  muaf5: komut5
  muaf6: komut6
  muaf7: komut7
  muaf8: komut8
  muaf9: komut9
  muaf10: komut10
 
command /komutengelle [<offlineplayer>] [<text>] [<text>]:
  permission: komutengelle.kullan
  permission message: {@serveradi} &fBu komutu kullanamazsın
  aliases: ke
  trigger:
    if arg-1 is set:
      if arg-2 is set:
        set {_x} to arg-2
        set {_sure} to arg-2
        if arg-2 contains "m":
          replace all "m" with " minutes" in {_x}
        if arg-2 contains "h":
          replace all "h" with " hours" in {_x}
        if arg-2 contains "y":
          replace all "y" with " years" in {_x}
        if arg-2 contains "w":
          replace all "w" with " weeks" in {_x}
        if arg-2 contains "s":
          replace all "s" with " seconds" in {_x}
        if arg-2 contains "mo":
          replace all "mo" with " months" in {_x}
        if arg-2 contains "d":
          replace all "d" with " days" in {_x}
        set {_xs} to "%{_x}%" parsed as timespan
        if arg-2 contains "m":
          replace all "m" with " Dakika" in {_sure}
        if arg-2 contains "h":
          replace all "h" with " Saat" in {_sure}
        if arg-2 contains "y":
          replace all "y" with " Yıl" in {_sure}
        if arg-2 contains "w":
          replace all "w" with " Hafta" in {_sure}
        if arg-2 contains "s":
          replace all "s" with " Saniye" in {_sure}
        if arg-2 contains "mo":
          replace all "mo" with " Ay" in {_sure}
        if arg-2 contains "d":
          replace all "d" with " Gün" in {_sure}
        send "&8&l--------{@serveradi}&8&l--------&r" to all players
        send " &bKomut yazması engellenen &8» &c%arg-1%" to all players
        send " &bKomut yazmasını engelleyen &8» &2%player%" to all players
        send " &bSüre &8» &b%{_sure}%" to all players
        set {_log} to "{@log}"
        if arg-3 is set:
          if {_log} is "on":
            log "KomutEngelle: Ceza Verme Işlemi: Veren %player% Verilen %arg-1% Süre %{_sure}% Sebep %arg-3%" to "KomutEngelle"
          send " &bSebep &8» &a%arg-3%" to all players
        else:
          if {_log} is "on":
            log "KomutEngelle: Ceza Verme Işlemi: Veren %player% Verilen %arg-1% Süre %{_sure}% Sebep Belirtilmedi" to "KomutEngelle"
          send " &bSebep &8» &aBelirtilmedi" to all players
        send "&8&l--------{@serveradi}&8&l--------&r" to all players
        set {komutYasak::%arg-1%} to {_xs}
        set {komutYasak::%arg-1%::time} to now
        set {komutYasak::%arg-1%::time::tr} to "%day%.%month%.%year% %hour%:%minute%"
        set {komutYasak::%arg-1%::by} to player
      else:
        message "{@serveradi} &fKullanımı: &a/komutengelle <OyuncuAdı> <Süre> <Sebep>"
    else:
      message "{@serveradi} &fKullanımı: &a/komutengelle <OyuncuAdı> <Süre> <Sebep>"
command /komutengellekaldır [<offlineplayer>]:
  permission: komutengelle.kullan
  permission message: {@serveradi} &fBu komutu kullanamazsın!
  aliases: kek
  trigger:
    if arg-1 is set:
      delete {komutYasak::%arg-1%}
      delete {komutYasak::%arg-1%::time}
      message "{@serveradi} &c%arg-1% &fadlı oyuncunun KomutEngelle cezasını başarıyla kaldırdın!"
      set {_log} to "{@log}"
      if {_log} is "on":
        log "KomutEngelle: Ceza Kaldırma Işlemi: Kaldıran %player% Kaldırılan %arg-1%" to "KomutEngelle"
    else:
      message "{@serveradi} &fKullanımı: &a/komutengellekaldır <OyuncuAdı>"
command /komutengelgöster [<offlineplayer>]:
  permission: komutengelle.goster
  permission message: {@serveradi} &fBu komutu kullanamazsın!
  aliases: keg
  trigger:
    if arg-1 is set:
      set {_c} to "%{komutYasak::%arg-1%}%"
      if {_c} contains " minute":
        replace all " minute" with " Dakika" in {_c}
      if {_c} contains " hour":
        replace all " hour" with " Saat" in {_c}
      if {_c} contains " year":
        replace all " year" with " Yıl" in {_c}
      if {_c} contains " week":
        replace all " week" with " Hafta" in {_c}
      if {_c} contains " second":
        replace all " second" with " Saniye" in {_c}
      if {_c} contains " month":
        replace all " month" with " Ay" in {_c}
      if {_c} contains " day":
        replace all " day" with " Gün" in {_c}
      set {_f} to difference between {komutYasak::%arg-1%::time} and now
      set {_s} to "%{_f}%"
      if {_s} contains " minute":
        replace all " minute" with " Dakika" in {_s}
      if {_s} contains " hour":
        replace all " hour" with " Saat" in {_s}
      if {_s} contains " year":
        replace all " year" with " Yıl" in {_s}
      if {_s} contains " week":
        replace all " week" with " Hafta" in {_s}
      if {_s} contains " second":
        replace all " second" with " Saniye" in {_s}
      if {_s} contains " month":
        replace all " month" with " Ay" in {_s}
      if {_s} contains " day":
        replace all " day" with " Gün" in {_s}
      replace all " Dakikas" with " Dakika" in {_s}
      replace all " Saats" with " Saat" in {_s}
      replace all " Yıls" with " Yıl" in {_s}
      replace all " Haftas" with " Hafta" in {_s}
      replace all " Saniyes" with " Saniye" in {_s}
      replace all " Ays" with " Ay" in {_s}
      replace all " Güns" with " Gün" in {_s}
      message "{@serveradi} &6Süre&f: &c%{_c}%"
      message "{@serveradi} &6Atıldığı tarih&f: &c%{komutYasak::%arg-1%::time::tr}%"
      message "{@serveradi} &6Geçen zaman&f: &c%{_s}%"
      message "{@serveradi} &6Atan yetkili&f: &c%{komutYasak::%arg-1%::by}%"
      set {_log} to "{@log}"
      if {_log} is "on":
        log "KomutEngelle: Kalan Süreye Bakma Işlemi: Bakan %player% Bakılan %arg-1%" to "KomutEngelle"
    else:
      message "{@serveradi} &fKullanımı: &a/komutengelgoster <OyuncuAdı>"
on command:
  if {komutYasak::%player%} is set:
    if {komutYasak::%player%::time} is set:
      if command is not "{@muaf1}" or "{@muaf2}" or "{@muaf3}" or "{@muaf4}" or "{@muaf5}" or "{@muaf6}" or "{@muaf7}" or "{@muaf8}" or "{@muaf9}" or "{@muaf10}" or "komutengelle" or "komutengellekaldır" or "keliste" or "ke" or "kek" or "komutengelgöster" or "keg":
        set {_f} to difference between {komutYasak::%player%::time} and now
        set {_c} to "%{komutYasak::%player%}%"
        set {_s} to "%{_f}%"
        if {_c} contains " minute":
          replace all " minute" with " Dakika" in {_c}
        if {_c} contains " hour":
          replace all " hour" with " Saat" in {_c}
        if {_c} contains " year":
          replace all " year" with " Yıl" in {_c}
        if {_c} contains " week":
          replace all " week" with " Hafta" in {_c}
        if {_c} contains " second":
          replace all " second" with " Saniye" in {_c}
        if {_c} contains " month":
          replace all " month" with " Ay" in {_c}
        if {_c} contains " day":
          replace all " day" with " Gün" in {_c}
        if {_s} contains " minute":
          replace all " minute" with " Dakika" in {_s}
        if {_s} contains " hour":
          replace all " hour" with " Saat" in {_s}
        if {_s} contains " year":
          replace all " year" with " Yıl" in {_s}
        if {_s} contains " week":
          replace all " week" with " Hafta" in {_s}
        if {_s} contains " second":
          replace all " second" with " Saniye" in {_s}
        if {_s} contains " month":
          replace all " month" with " Ay" in {_s}
        if {_s} contains " day":
          replace all " day" with " Gün" in {_s}
        replace all " Dakikas" with " Dakika" in {_s}
        replace all " Saats" with " Saat" in {_s}
        replace all " Yıls" with " Yıl" in {_s}
        replace all " Haftas" with " Hafta" in {_s}
        replace all " Saniyes" with " Saniye" in {_s}
        replace all " Ays" with " Ay" in {_s}
        replace all " Güns" with " Gün" in {_s}
        if {_f} is greater than or equal to {komutYasak::%player%}:
          delete {komutYasak::%player%}
          delete {komutYasak::%player%::*}
          send "{@serveradi} &aArtık komut kullanabilirsin!"
        else:
          cancel event
          send "{@serveradi} &f%{_c}% boyunca bazı komutlar dışında komut yazman engellendi. (%{_s}% kadar bekledin)"
          send "{@serveradi} &fŞuan kullanabildiğin komutların tam listesini görmek istiyorsan &c/KEListe &fyazabilirsin." #Hey sen, bu komutun kullanılmasını istemiyorsan bu mesajı silebilirsin
          set {_log} to "{@log}"
          if {_log} is "on":
            log "KomutEngelle: Komut Engelleme Işlemi: Komut Yazmayı Deneyen %player% Denediği Komut %command%" to "KomutEngelle_EngellenenKomutlar"
    else:
      delete {komutYasak::%player%}
      delete {komutYasak::%player%::*}
  else:
    delete {komutYasak::%player%}
    delete {komutYasak::%player%::*}
 
command /KEListe:
  trigger:
    send "&6-------&b{@serveradi}&6-------" to player
    send "&cNot: &eBu Listedeki Komutları Sadece Yetkin Varsa Kullanabilirsin" to player
    send "&d/{@muaf1}" to player
    send "&d/{@muaf2}" to player
    send "&d/{@muaf3}" to player
    send "&d/{@muaf4}" to player
    send "&d/{@muaf5}" to player
    send "&d/{@muaf6}" to player
    send "&d/{@muaf7}" to player
    send "&d/{@muaf8}" to player
    send "&d/{@muaf9}" to player
    send "&d/{@muaf10}" to player
    send "&d/KomutEngelle &7veya &d/Ke" to player
    send "&d/KomutEngelleKaldır &7veya &d/Kek" to player
    send "&d/KomutEngelGöster &7veya &d/Keg" to player
    send "&d/KEListe" to player
    send "&6-------&b{@serveradi}&6-------" to player
 • komutengelle.kullan = /komutengelle komutunu kullanmaya yarar
 • komutengelle.goster = /komutengelgöster komutunu kullanmaya yarar


  • Loop kaldırıldı. Artık skript lag yapmıyor


  • Belli başlı hatalar yüzünden, skriptin yarısına kadar algoritması değiştirildi. Artık hatasız.
  • Bazı diğer küçük değişiklikler yapıldı


  • Skriptin daha kısa olması için bazı çalışmalar yapıldı.
  • Bazı küçük imla hataları giderildi
  • Bazı diğer küçük değişiklikler yapıldı


  • Bazı hatalar giderildi
  • Lag yapacağını kısım düzenlendi
  • Else mesajları eklendi


  • Lag yapacak son kısım da kaldırıldı. Artık skript asla lag yapmaz :D
  • Options (Ayarlar) kısmı eklendi
  • Artık oyuncu komut engelle cezası aldıysa, komut yazmayı denediğinde kaç dakikası kaldığını görebiliyor
  • Muaf kısmı eklendi artık komut engelle cezası alan oyuncular, muaf komutları girmeye devam edebilecek
  • Bazı else mesajları değiştirildi
  • Diğer küçük değişiklikler yapıldı


  • Skript algoritması 0'dan yazıldı
  • /KEListe komutu eklendi
  • /komutengelgöster komutu eklendi bu komut sayesinde komut engelli kişilerin bilgilerini görebiliyorsunuz
  • /komutengellekaldır komutu eklendi bu komut sayesinde komut engelli kişilerin komut engelini kaldırabiliyorsunuz
  • Artık sürede 1m yazarsanız 1 dakika 1h yazarsanız 1 saat vs. yazacak
  • Ayarlara server adı kısmı eklendi
  • Bazı diğer değişiklikler yapıldı


  • Artık sebep girilmediğinde hata vermek yerine sebep kısmında "Belirtilmedi" yazıyor
 • Log ayarı eklendi
Sorunları, hataları belirtirseniz sevinirim (varsa)

All other rights reserved.
 
Black Desert Online
Son düzenleme:

aroSas

Zombi Katili
Mesajlar
212
Beğeniler
24
Puanları
400
#3
Bu skript in güncel sürümünü çıkaracaksan belirli dünyalarda komut engelleme çıkar.
Örneğin Askyblock dünyasında fly komutu engelli deil world dünyasında engelli gibi.
 

ToprakM

LifeMC
Bölüm Moderatörü
Mesajlar
260
Beğeniler
239
Puanları
1,295
Ruh Hali
Steam
Xbox
ToprakMeric
#4
Bu skript in güncel sürümünü çıkaracaksan belirli dünyalarda komut engelleme çıkar.
Örneğin Askyblock dünyasında fly komutu engelli deil world dünyasında engelli gibi.
Bunun amacı daha çok mute gibi cezanlandırmak. Tek farkı konuşabiliyorlar ama komut yazamıyorlar (belli başlı komutlar hariç)

V2.4.1 Güncellemesi yayınlandı

bir kaç resim elersen daha iyi olur (:
Hemen ekliyorum :)

V3.0 Güncellemesi yayınlandı
 
Son düzenleme:

ToprakM

LifeMC
Bölüm Moderatörü
Mesajlar
260
Beğeniler
239
Puanları
1,295
Ruh Hali
Steam
Xbox
ToprakMeric
#5
Nedir diye baktım, bakmaz olaydım.
t: Kovadan yeni atılmış kül gibi duman çıkaran, iğrenç kokan kod karmaşası.
Karmaşık olabilir. Ne zararı var. Sonuçta çalışıyor
Ayrıca karmaşanın sebebi,
10s yazınca sürede 10 saniye 10h yazınca 10 saat vs. yazmasını sağlamak
Herhangi bir komut girince cezanın kalan süresini ve beklenen süreyi göstermek vs
 
Mesajlar
43
Beğeniler
2
Puanları
600
Steam
#6
inceledim güzel bir uygulama ama adminler genelde tembel yapılıdır ve birsürü komut ezberlemek zorundalar bunu oto hale getirseniz mesela sohbete belirli kelimeler yazınca mute atıyordu .bununla birleştirilebilir. (mesela mute yiyen tp atamaz) emek var güzel paylaşım.
 

ToprakM

LifeMC
Bölüm Moderatörü
Mesajlar
260
Beğeniler
239
Puanları
1,295
Ruh Hali
Steam
Xbox
ToprakMeric
#7
inceledim güzel bir uygulama ama adminler genelde tembel yapılıdır ve birsürü komut ezberlemek zorundalar bunu oto hale getirseniz mesela sohbete belirli kelimeler yazınca mute atıyordu .bununla birleştirilebilir. (mesela mute yiyen tp atamaz) emek var güzel paylaşım.
Olabilir, gelecekte otomatik halini yazarım belki
 

LifeMCServer

MC.LIFEMCSERVER.COM 1.7-1.8 #ÇEKEMEYENLERE İNAT!
Sponsor
Mesajlar
1,702
Beğeniler
1,716
Puanları
5,350
Ruh Hali
Steam
Minecraft
Xbox
LifeMCServer
PSN
LifeMCServer
#8
Nedir diye baktım, bakmaz olaydım.
t: Kovadan yeni atılmış kül gibi duman çıkaran, iğrenç kokan kod karmaşası.
Aynen qanqa sen süreli vip skriptinde timespan & difference mantığı yerine every 1 minutes yapıp buglu laglı sistem yapınca, sonrada başlığa "Bugsuz, hatasız" yazınca çok güzel oluyor. Bilmem kaçtane hesap banlattın hala akıllanamadın, bıkmadın mı herşeyi eleştirmekten? İlla eleştireceksen forumda bundan çok daha kötü saçma sapan skriptler, sistemler mevcut gidip onları eleştirebilirsin ama millet olarak kötüyü eleştirmektense iyinin içindeki kötüleri eleştirmeyi sevdiğimizden diyecek bir şey bulamıyorum.. Skript'e muhteşem falanda demiyorum koddaki timespan & difference mantığı'nda arkadaşa yardım ettim onun dışında bir şey yapmadım, gerisini kendi yaptı.

Şimdi ne cevap vereceksin çok merak ediyorum böyle bir eleştiri kafası olamaz ya. Herşeye "saçma, kötü, kül gibi, iğrenç" demektense, neyin "saçma, kötü, kül gibi, iğrenç" olduğunu açsak ve nasıl düzeltilebileceği hakkında öneriler versek sence de daha iyi olmaz mı? Biraz olgunlaşmayı ve yapıcı eleştiri yapmayı öğrenmeniz lazım. Senin konuna böyle bir yorum gelse emin ol sende rahatsız olurdun.
 

ToprakM

LifeMC
Bölüm Moderatörü
Mesajlar
260
Beğeniler
239
Puanları
1,295
Ruh Hali
Steam
Xbox
ToprakMeric
#9
V3.1 Güncellemesi yayınlandı
 

LifeMCServer

MC.LIFEMCSERVER.COM 1.7-1.8 #ÇEKEMEYENLERE İNAT!
Sponsor
Mesajlar
1,702
Beğeniler
1,716
Puanları
5,350
Ruh Hali
Steam
Minecraft
Xbox
LifeMCServer
PSN
LifeMCServer
#10
V3.1 Güncellemesi yayınlandı
PHP:
        if arg-3 is set:
          send "&8&l--------{@serveradi}&8&l--------&r" to all players
          send " &bKomut yazması engellenen &8» &c%arg-1%" to all players
          send " &bKomut yazmasını engelleyen &8» &2%player%" to all players
          send " &bSüre &8» &b%{_sure}%" to all players
          send " &bSebep &8» &a%arg-3%" to all players
          send "&8&l--------{@serveradi}&8&l--------&r" to all players
          set {komutYasak::%arg-1%} to {_xs}
          set {komutYasak::%arg-1%::time} to now
          set {komutYasak::%arg-1%::time::tr} to "%day%.%month%.%year% %hour%:%minute%"
          set {komutYasak::%arg-1%::by} to player
        else:
          send "&8&l--------{@serveradi}&8&l--------&r" to all players
          send " &bKomut yazması engellenen &8» &c%arg-1%" to all players
          send " &bKomut yazmasını engelleyen &8» &2%player%" to all players
          send " &bSüre &8» &b%{_sure}%" to all players
          send " &bSebep &8» &aBelirtilmedi" to all players
          send "&8&l--------{@serveradi}&8&l--------&r" to all players
          set {komutYasak::%arg-1%} to {_xs}
          set {komutYasak::%arg-1%::time} to now
          set {komutYasak::%arg-1%::time::tr} to "%day%.%month%.%year% %hour%:%minute%"
          set {komutYasak::%arg-1%::by} to player
Bunun yerine bunu kullanabilirdin:

PHP:
        send "&8&l--------{@serveradi}&8&l--------&r" to all players
        send " &bKomut yazması engellenen &8» &c%arg-1%" to all players
        send " &bKomut yazmasını engelleyen &8» &2%player%" to all players
        send " &bSüre &8» &b%{_sure}%" to all players
        if arg-3 is set:
          send " &bSebep &8» &a%arg-3%" to all players
        else:
          send " &bSebep &8» &aBelirtilmedi" to all players
        send "&8&l--------{@serveradi}&8&l--------&r" to all players
        set {komutYasak::%arg-1%} to {_xs}
        set {komutYasak::%arg-1%::time} to now
        set {komutYasak::%arg-1%::time::tr} to "%day%.%month%.%year% %hour%:%minute%"
        set {komutYasak::%arg-1%::by} to player
 

bilektuğrul

Kömür Madencisi
YASAKLANDI
Mesajlar
122
Beğeniler
123
Puanları
0
Minecraft
#11
Aynen qanqa sen süreli vip skriptinde timespan & difference mantığı yerine every 1 minutes yapıp buglu laglı sistem yapınca, sonrada başlığa "Bugsuz, hatasız" yazınca çok güzel oluyor. Bilmem kaçtane hesap banlattın hala akıllanamadın, bıkmadın mı herşeyi eleştirmekten? İlla eleştireceksen forumda bundan çok daha kötü saçma sapan skriptler, sistemler mevcut gidip onları eleştirebilirsin ama millet olarak kötüyü eleştirmektense iyinin içindeki kötüleri eleştirmeyi sevdiğimizden diyecek bir şey bulamıyorum.. Skript'e muhteşem falanda demiyorum koddaki timespan & difference mantığı'nda arkadaşa yardım ettim onun dışında bir şey yapmadım, gerisini kendi yaptı.

Şimdi ne cevap vereceksin çok merak ediyorum böyle bir eleştiri kafası olamaz ya. Herşeye "saçma, kötü, kül gibi, iğrenç" demektense, neyin "saçma, kötü, kül gibi, iğrenç" olduğunu açsak ve nasıl düzeltilebileceği hakkında öneriler versek sence de daha iyi olmaz mı? Biraz olgunlaşmayı ve yapıcı eleştiri yapmayı öğrenmeniz lazım. Senin konuna böyle bir yorum gelse emin ol sende rahatsız olurdun.
Aylardır ilgilenmediğim bir skript hakkında atıp tutman yanlış.
Kod karmaşadan oluşuyor, sen de bunu görüyorsun.
 

LifeMCServer

MC.LIFEMCSERVER.COM 1.7-1.8 #ÇEKEMEYENLERE İNAT!
Sponsor
Mesajlar
1,702
Beğeniler
1,716
Puanları
5,350
Ruh Hali
Steam
Minecraft
Xbox
LifeMCServer
PSN
LifeMCServer
#12
Aylardır ilgilenmediğim bir skript hakkında atıp tutman yanlış.
Kod karmaşadan oluşuyor, sen de bunu görüyorsun.
Bu hesaptan o konuyu düzenleyip skripti güncelleme gibi bi şansın yok zaten ben onu örnek vermek için söyledim.
Kod karmaşadan oluşuyorsa yukarda benim yaptığım gibi nasıl düzeltileceğini söyleyebilir, ya da en azından daha hafif bir dil ile eleştirini yapabilirdin. "Kod biraz karmaşık olmuş, düzelt.", "Kod biraz karmaşık görünüyor.", "Skript çok karmaşık.", "Kod karışık." hepsine tamam ama benim en sevmediğim şey (herhalde kendi sunucumda bolca yaşadığımdandır, nasıl düzeltebiliriz, neresi kötü dediğimizda ya sövmeye başlarlar ya da çıkış yaparlar..) birilerinin birşeyi eleştirirken (gerçi buna eleştiri denirmi bilemiyorum) sadece "iğrenç, kötü, dışkı gibi(..)" demesidir.
 

bilektuğrul

Kömür Madencisi
YASAKLANDI
Mesajlar
122
Beğeniler
123
Puanları
0
Minecraft
#13
Bu hesaptan o konuyu düzenleyip skripti güncelleme gibi bi şansın yok zaten ben onu örnek vermek için söyledim.
Kod karmaşadan oluşuyorsa yukarda benim yaptığım gibi nasıl düzeltileceğini söyleyebilir, ya da en azından daha hafif bir dil ile eleştirini yapabilirdin. "Kod biraz karmaşık olmuş, düzelt.", "Kod biraz karmaşık görünüyor.", "Skript çok karmaşık.", "Kod karışık." hepsine tamam ama benim en sevmediğim şey (herhalde kendi sunucumda bolca yaşadığımdandır, nasıl düzeltebiliriz, neresi kötü dediğimizda ya sövmeye başlarlar ya da çıkış yaparlar..) birilerinin birşeyi eleştirirken (gerçi buna eleştiri denirmi bilemiyorum) sadece "iğrenç, kötü, dışkı gibi(..)" demesidir.
Başka bir arkadaşa dediğin gibi yaptım, eksiklerini söyledim, nasıl yapması gerektiğini söyledim ama tınlamadı bile. Ben de artık umursamıyorum, ne geliyorsa içimden yazıyorum.
 

LifeMCServer

MC.LIFEMCSERVER.COM 1.7-1.8 #ÇEKEMEYENLERE İNAT!
Sponsor
Mesajlar
1,702
Beğeniler
1,716
Puanları
5,350
Ruh Hali
Steam
Minecraft
Xbox
LifeMCServer
PSN
LifeMCServer
#14
Başka bir arkadaşa dediğin gibi yaptım, eksiklerini söyledim, nasıl yapması gerektiğini söyledim ama tınlamadı bile. Ben de artık umursamıyorum, ne geliyorsa içimden yazıyorum.
O umursamayan arkadaşın sorunu. Tamam, işin olabilir, yoğun olabilirsin, üşenebilirsin, ya da artık sıkılmış, baymışsındır. Uzun uzun açıklayıp nedenler sonuçlar belirtip ve hatta doğru kodu yazıp atmak, uğraşmak yerine içinden gelenleri yazmak isteyebilirsin. Ama en azından içinden gelenleri daha uygun bir dille belirtmen gerekirdi diye düşünüyorum. Gerisi sana kalmış.
 

KingAmdin_YT

Skripter EienMC.batihost.com
Mesajlar
306
Beğeniler
73
Puanları
730
Ruh Hali
Steam
Minecraft
#16
Yukardaki skripte sadece 10 muaf komut yazabiliyoruz fazlası için biraz kendimiz editlememiz gerekiyor ve bu konuda ben de düşündüm, options kısımlar yerine komutları verilere eklemek daha iyi olur hemde istediğimiz kadar komutları verilere ekleyebiliriz sunucu içinden.

Özellikleri şöyle olabilir;
1- /komutliste - Muaf komutları listeler.
2- /komutekle - Muaf komutları ekler.
3- /komutsil - Muaf komutları siler.

Tavsiyemi verdim. Kolay gelsin.

Örnek skript (aşağdaki skript dümdüz değil)
Kod:
command /komutekle [<text>]:
  permission: op
  trigger:
    arg is set:
      add arg to {muaf::*}
      send "&c%arg% komutu muaf listesine eklendi."
      stop trigger
    else:
      send "&c/komutekle [text]"
      stop trigger
command /komutsil [<text>]:
  permission: op
  trigger:
    arg is set:
      if {muaf::*} is arg
        remove arg from {muaf::*}
        send "&c%arg% komutu muaf listesinden çıkarıldı."
        stop trigger
      else if {muaf::*} is not arg:
        send "%arg% komutu zaten muaf listesinde ekli değil."
        stop trigger
command /komutliste:
  permission: op
  trigger:
    loop {muaf::*}:
      send "&6» &b%loop-value%"
    stop trigger
on command:
  {komutengellenenkisi}:
    command is not {muaf::*}:
      cancel event
 

FurkanYLMZ

Demir Madencisi
Mesajlar
312
Beğeniler
81
Puanları
1,030
Minecraft
#18
Hevesini kırmak istemem ama gereksiz bir skript yazmışsın. UEAntiTab eklentisi varken ve zaten ücretsizken daha fazla bu tür skriptler yazmaya gerek yok. FARKLILIK yaratacak hiçbir şey yok.
Yanlışını düzeltmek istemem ama bir java eklentisi skript mantığından sunucuyu daha çok yormaktadır. Fazla satır içerdiğinden dolayı gereksiz hale gelmiş, kısa kodlarla bu skript daha işlevli hale getirilebilir.
 

FuryRS

Elmas Madencisi
Mesajlar
866
Beğeniler
257
Puanları
1,180
Steam
#19
Yanlışını düzeltmek istemem ama bir java eklentisi skript mantığından sunucuyu daha çok yormaktadır. Fazla satır içerdiğinden dolayı gereksiz hale gelmiş, kısa kodlarla bu skript daha işlevli hale getirilebilir.
Yanlışımı düzeltmedin çünkü yanlışım yok. Eklenti dediğimiz sistem direk java sanal makinesi yani anlayacağınız dilde söylemek gerekirse direk javayla iletişim kurar. Skript ise önce kodları javaya algılatır. İşte burada eklenti daha fazla iş görür. Ayrıca gereksiz kod diye bir şey yoktur javada. Sadece yazarsın. Skript değil bu.
 

FurkanYLMZ

Demir Madencisi
Mesajlar
312
Beğeniler
81
Puanları
1,030
Minecraft
#20
Yanlışımı düzeltmedin çünkü yanlışım yok. Eklenti dediğimiz sistem direk java sanal makinesi yani anlayacağınız dilde söylemek gerekirse direk javayla iletişim kurar. Skript ise önce kodları javaya algılatır. İşte burada eklenti daha fazla iş görür. Ayrıca gereksiz kod diye bir şey yoktur javada. Sadece yazarsın. Skript değil bu.
Bir uzun kod vardır bir kısa kod vardır, kısa yazdığın kod ile çalışan bir mantığı uzun yoldan dolamaçlı bir şekilde de yazıp aynı işlemi gördürtebilirsin buda öyle olmuş. Öncelikle internetten gereksiz yazılan satır ve kodların ne olduğuna bak derim. 3 Yıldır php ile uğraşıyorum bana kodun ne olduğunu anlatmamanı tavsiye ederim.