• Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.
  • rabisu
    Minecraft Türkiye Forumu Reklam   Minecraft Türkiye Forumu Reklam   Minecraft Türkiye Forumu Reklam

Haber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun!

Cardinal41

Ahanda Peynir
Site Yöneticisi
Mesajlar
752
Beğeniler
1,002
Puanları
2,370
Steam
Cardinal_41
Ruh Hali
#1
gamer.png


29 Ekim Cumhuriyet Bayramını'nızı en içten dileklerimizle kutlarız.

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümü ülkemizde coşkuyla kutlanırken, biz de biraz Cumhuriyet Bayramımızın tarihinden bahsedelim;

Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin anısına her yıl kutlanan milli bayramımızdır. Cumhuriyet Bayramı kutlanılan ülkelerde 29 Ekim günü resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda her yıl şenlikler yapılır, geleneksel fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılının kutlamalarında ( 29 Ekim 1933 ) verdiği 10. Yıl Nutku'nda bu günün en büyük bayram olduğunu beyan etmiştir.
Türk Milleti!

Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun!

Şu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.

Yurttaşlarım!

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz; çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.

Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.

Çünkü,Türk milletinin karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu, bütün beşeriyette, hakikî huzurun temini yolunda, kendine düşen medenî vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır.

Büyük Türk milleti!

On beş yıldan beri, giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiç birinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün, aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki, millî ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu, bütün medenî âlem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.

Türk milleti!

Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

Ne mutlu Türküm diyene!

Ankara, 29 Ekim 1933

Cumhuriyetin ülkemiz için öneminden bahsedecek olursak; Cumhuriyet yönetimi olan tüm ülkelerde söz hakkı halkındır. Devletin yönetiminde olacak kişiler halk tarafından belirlenir ve bir süreliğine görevlendirilir. Genellikle 4 ya da 5 yıl olan bu süre zarfının ardından, seçilen hükûmetin görev süresi dolduktan sonra halk yeniden seçim yapar. Yapılan seçimin sonucunda aynı hükûmet veya başka bir hükûmet seçilebilir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları adına hazırlanmış Cumhuriyet Marşı videosu;

"Peki bugünlere nasıl geldik?" Diye soracak arkadaşlarımıza Cumhuriyetin İlanından bahsedecek olursak;

Milli Mücadele'deki zaferimizin ardından barış görüşmeleri başladı. 20 Kasım 1922 tarihinde toplanan, aylarca sürerken daha da çok çetinleşen Lozan Barış Konferansı'nın görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti'ni İsmet İnönü temsil ediyordu. 24 Temmuz 1923 günü antlaşma imzalandı ve bu antlaşma ile yeni Türkiye Devleti'nin bağımsızlığı bütün dünya tarafından onaylanıyor, milli sınırlarımız çiziliyor, ekonomide Osmanlı Devleti'nden kalan eski pürüzler temizleniyor ve kapitülasyonlar kaldırılıyordu. Diplomasi alanında kazanılan bu sonuç gerçekten çok önemliydi. Zira bu antlaşma Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle "Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması'yla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılışını ifade eden bir vesika" idi. "Bu sebeple Osmanlı devrine ait tarihte benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseri idi."

13 Ekim 1923'te Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Türkiye Devleti'nin Hükûmet Merkezi oldu. Artık mevcut yönetimin isminin de açıkça ifadesi ve ilanı gerekiyordu. Nihayet 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Anayasa değişikliği ile Cumhuriyet ilan olundu. Bu sonucu takiben Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa, oy birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.
1.jpg

Bu vatanın gençliğe emanet olduğunu ve bu ülkeyi ancak gençlerin kalkındıracağı kanaatinde olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi;
Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

2.jpg


"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözlüyle cumhuriyetin önemini bir kez daha ortaya çıkartan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bizi bugünlere getiren aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Gamer Türkiye Yönetim Ekibi
 

DreamerBoy

I embraced who I'm, and I don’t want to stop.
Genel Moderatör
Mesajlar
173
Beğeniler
364
Puanları
1,020
Steam
_dreamerboy
Ruh Hali
#9
Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
- Mustafa Kemal Atatürk

Karakter idaresinin, Cumhuriyet idaresi olduğuna inanan herkesin Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun. :bayrak::bayrak: