Forum Dergisi Dünden Bugüne Türkiye'deki Eğitim Sistemi

bluera

Fiercely unapologetic.
Site Danışmanı
Geliştirici
Mesajlar
972
En iyi cevaplar
13
Beğeniler
2,045
Puanları
2,480
Ruh hali

Forum Dergisi: Dünden Bugüne Türkiye'deki Eğitim Sistemi
Türkiye'de eğitim sistemi, okul öncesi eğitim, 2 kademeli ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim olmak üzere 5 bölümden oluşur. Günümüzde bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 12 yıllık eğitim zorunlu kılınmıştır. Bunun sebebi ise devletimizde, bilim ve kültür açısından daha fazla birey yetiştirmek içindir. Aslında bakarsanız bugün pek de öyle görünmüyor, belkide yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.

tarihce.png
Mustafa Kemal Atatürk'ün Eğitim Alanındaki Devrimleri
 • 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü ile Türkiye Cumhuriyetindeki bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bu sayede bütün eğitim kurumlarının kontrolü sağlandığı için eğitim sisteminde yenilikler getirmek daha kolay olmuştur. Bence verilen bu karar, toplumsal ve eğitim düzeninin sağlanması için mükemmel olmuş. Zamanında bildiğiniz gibi her kurum kendi kuralları ve sistemiyle eğitim veriyordu. Günümüzde her okulda aynı sistemin işlemesini bu kanuna borçluyuz.
 • Halk Dershaneleri, 1927-1928 yıllarında, yeni alfabenin kabulünden önce, halka okuma-yazmayı öğretmek için açılan eğitim kurumu olmuştur. Aynı zamanda yaklaşık 3300 halk dershanesinde 64 bin kişi okuma yazma öğrenip, resmi belge almıştır. İşte burada o zamanki yönetimin yaptığı mükemmel düzeni görüyoruz. Yapılan bu hareket halk edebiyatı eserlerinin gelişmesinde çok etki yapmıştır. Arapça zor ve edebiyata uygun bir dil olduğundan, bence yapılan eserler gayet iyi ve Türk edebiyatına yakışırdı. Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün
 • Türkiye'de eğitimin daha kolay olması açısından, 1928 yılında Latin alfabesi, Arapça alfabenin yerini almıştır. Bu sayede eğitim sisteminde ve kültürel, edebiyat alanında gelişim daha da fazla olmuştur.
 • Millet Mektepleri ise Latin alfabesinin kabulünden sonra, 1 Kasım 1928 yılında okuma-yazmayı öğretmek için açılmıştır. Döneminin İlköğretim(İlkokul) öğrenimlerinden biridir. 4 ay süren bu eğitim sürecinde, belge alıp okuma-yazmayı öğrenmek mümkündü. Yaklaşık 50 bin adet öğretmenin seferber olduğu bu sistemde 597 bin kişi okuma-yazma öğrenip, belge almıştır. İşte bu sayılardan, o zamanki insanlarımızın bilime ve okuma-yazmaya ne kadar meraklı olduğunu görmekteyiz. Bu gün ise bence, o zamankine göre bir üşengeçlik var. Kaliteli ve bilim ülkesi olmak için bunları aşmamız lazım.
 • 28 Nisan 1920 tarihinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine Türk tarihinin araştırılması istenmiştir. Sonra 16 kişilik heyet ile beraber, 12 Nisan 1931 yılında Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Bunun üzerine tarih, artık eğitimde daha önemli bir rol oynayacaktı. Günümüzdeki tarih dersinin işte temeli buralarda atıldı. Ulu önderin attığı bu adım sayesinde günümüzde gerçek Türk tarihini görebiliyoruz.
 • 12 Temmuz 1932 tarihinde ise yeniden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Türk dil tarihinin araştırılması ve kelimelerin resmiyet kazanması için Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Bu sayede Türkçe, Türkiye Cumhuriyetinde daha fazla resmiyet kazanmıştır. İşte bundan dolayı, günümüzde kullandığımız her Türkçe kelime çok az değişime uğruyor. Eğer geçmişte yaşasaydık bir kelimenin tamamen resmi sayılabilecek kayıtları bulunmadığından, değişik bir biçimde kullanacaktık. İşte bir dehadan, harika adım...

devrim.jpg

Mustafa Kemal Atatürk ve Latin alfabesinden bazı harfler.
"Aziz arkadaşlarım; Büyük Türk milletinin emeklerini kısır yapan yolun haricinde, kolay bir okuma yazma anahtarı vermek lazımdır…"
Dünden Bugüne Eğitim Sistemi ˚ Sayfa 1
ayrac.png


esasamaclar.png

Türkiye Cumhuriyetindeki eğitimin esas amacı, bilim-sanat, kültür ve dil alanında katkı sağlayabilecek, topluma saygılı bireyler yetiştirmektir.
Okul Öncesi Eğitim
 • Okul öncesi eğitim, doğumdan ilkokul başlangıcına kadar süren eğitim türüdür. Çocuklara toplum içinde nasıl davranması gerektiğini ve el becerilerini öğretir. Zorunlu eğitim türünde değildir.
İlköğretim
 • İlköğretimin amacı, çocuklara sosyal bilimler, coğrafya, tarih gibi alanların temelinin öğretilmesini sağlamaktır. Yaklaşık 66. ayına gelen bütün çocukların ilköğretim görmesi zorunludur. Bireyler, çocuklarının ilköğretim için uygun olup olmadıklarını aile hekimlerinden veya farklı çocuk doktorlarından öğrenebilirler.
 • Atatürk döneminde yapılan genel devrimlerde, ilkokulların süresi bu dönemde 5 yıldı.
 • 1961 yılında ise ilköğretim, zorunlu ve parasız halini almıştır. Bu sayede yoksul olan bireyler de çocuklarını okula götürebildi. Aynı zamanda bundan sonra gelecek olan Orta öğretim ve bundan önceki Okul öncesi eğitim zorunlu değildi.
 • 1968'de çıkarılan yönetmelikte ise, ilkokul eğitimi günümüzdeki durumuna yaklaşmıştır.
 • 1969 yılında ise müfettiş sistemi kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen, yetkili müfettişler ilkokulları denetleyerek düzeni sağlamaya çalıştı.
 • 1982 anayasasında, ilkokul eğitimi bir insan hakkı haline gelmiştir. Yani artık, "ben çocuğumu okula göndermiyorum!" diyen babaların şansı hiç kalmadı.
 • 1992 yılında ise İlköğretim Kurumları Yönetmeliği uygulamada yerini almıştır. Bu sayede yönetim daha kolay bir hal aldı.
 • 1997 yılında, resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre, 8 yıllık kesintisiz bir biçimde ilköğretimi bitiren kişiler, ilkokul diplomasını almaya hak kazanacaktı. Aslında o zaman diploma almak çok önemli değildi. Çünkü eski zamanlarda okuyanların sayısı pek de çok olmadığından, aranan işçilerin sadece beceri durumuna bakılıyordu. Günümüzde ise diplomasız işçi almıyorlar. Bana soracak olursanız, bir gelişme var.
 • 1998 ve 1998 öğretim yılında eğitim sistemi, günümüzdeki durumuna çok yaklaşmıştır.
 • 2000 yılından sonraki, ilkokulu ele alan değişiklikler genellikle minimalist olmuştur. Minimalist dedim, çünkü yabancı dil gibi dersler sadece sınıf değiştirdi.
gunlucekoyu.jpg

TEK Koleji, Günlüce Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

ilkokul.jpg

Geleceği parlak olan küçük çocuklar. (Bir köy.)
Dünden Bugüne Eğitim Sistemi ˚ Sayfa 2
ayrac.png

Orta Öğretim
 • Orta öğretim, 10-14 yaşındaki bireylerin, lise öncesi temel eğitim almasını sağlayan bir eğitim uygulamasıdır. Günümüzde 8 yıllık aralıksız/kesintisiz eğitim sisteminden dolayı görülmesi zorunludur.
 • 1955 yılından itibaren kolejler, öğrenci seçimlerini sınavlar ile yapıyordu. 1964 yılından itibaren fen liseleri, 1985 yılından itibaren imam hatip liseleri açıldı.
 • Türkiye'de orta öğretim alanında merkezi sınavlar aslında hep var olmuştur. Mantıklı olmuş, çünkü her lisenin eğitimi birbirinden farklılık gösterir. Öğrencinin, başarısına göre bir liseye konulması daha mantıklı oldu.
 • Liselere Giriş Sınavı(LGS), Seçme ve Yerleştirme Sınavı(OKS), Seviye Belirleme Sınavı(SBS) ve Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı(TEOG) olmak üzere birçok merkezi sınav sistemi, ülkemizde bulunmuştur. Aslında sınav sistemlerinin yapısının birbirine çok benzemesine rağmen, sınavda gösterilen başarı oranına göre sınavlar değişikliğe uğramıştır. Yani bana göre SBS'de çıkan bir soru ile TEOG'da çıkan bir soru birbirine çok benziyor. Tek fark, 2-3 harf denilebilir.
 • 2017 yılında, Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi uygulamaya girmiştir. Sınavlarda çok başarı gösteren çocuk olduğu için, öğrenciler artık başarısına göre, evine en yakın olan okula yerleştirilecekler. Bana soracak olursanız, çok mantıksız bir sistem olmuş. Sonuçta bu iş parayla alakalı. Emlak işiyle uğraşan insanların da işine geldi, fen lisesine veya kaliteli bir Anadolu lisesine yakın olan evler daha da pahalı oldu. Her ne kadar 8. sınıf başarısının etkisi olsa da, paradan başka bir çıkış yolu gözükmüyor.
Yüksek Öğretim
 • Üniversite veya meslek yüksek okullarında yapılan 2 yıllık öğrenim uygulamasıdır. 12 yıllık öğrenimin son aşamaları diyebiliriz.
 • 1974 yılından itibaren, adaylar merkezi sınav sistemleri ile yerleştirilmeye başlanmıştır.
 • 1982 yılından itibaren, adayların diploma notları toplanmaya başlanmıştır. Bu notların belli bir bölümü, sınav puanlarına etki yapmıştır. Bu sayede adaleti sağlayıp, başarıya göre yerleştirmek için güzel bir adım olmuştur.
 • 1999 yılında ÖSY kaldırılmış, yerine tek basamaklı ÖSS sınavı getirilmiştir. Bu sayede o zamanki zorluk bence biraz daha azalmış gibi.
 • 2010-2017 yılları arasında LYS&YGS sınav sistemi geçerli olmuştur.
 • 2017 yılından itibaren YKS(Yüksek Kurumları Sınavı) geçerli olmuştur. Bu sınav sistemi 4 aylık takvimi, 1 haftaya indirdi. Değişiklik olması iyi olabilir ama, her gün açık beta bir oyuna gelen güncelleme gibi, sınav sistemi güncelleniyor. Bence sınav sistemleri olduğundan biraz daha uzun kalması lazım.

itu.jpg

İstanbul Üniversitesi (1453)
Dünden Bugüne Eğitim Sistemi ˚ Sayfa 3
ayrac.png
 


xdzaa21

Elmas Madencisi
Mesajlar
757
En iyi cevaplar
1
Beğeniler
224
Puanları
340
 • 1998 ve 1998 öğretim yılında eğitim sistemi, günümüzdeki durumuna çok yaklaşmıştır.
Şu kısımda bir hata var gibi.

Bu dergi basıldı mı ? Yoksa sanal olarak mı yayınlanıyor ?
 

İnanılmaz

Lapis Toplayıcısı
Mesajlar
924
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
1,727
Puanları
1,890
Ruh hali
Umarım şu konu altında tartışma çıkmaz, ne kadar tartışmaya açık bir konu olduğunu biliyoruz.( eğer birisi banlanacaksa rez alıyorum.)
 

RLC

Demir Madencisi
Mesajlar
284
En iyi cevaplar
1
Beğeniler
108
Puanları
540
2017 de hata yapmışsın. Yeni sistemde sınavlı ve sınavsız olmak üzere 2 kategori var. Sınavla girilecek okullara nitelikli okullar deniyor. Nitelikli okullar = Proje okulları, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve bazı anadolu liseleri
Meslek liseleri, imam hatip liseleri ve düşük seviyede olan anadolu liseleri ise adreseli dayalı sistem ile alınıyor yani sınavsız. Sınava girmek istemeyen öğrencilerin seçtiği sistemde tam olarak bu oluyor. Böylelikle bir hedefi olan öğrenci nitelikli okullara yerleştiriliyor.

Umarım anlatabilmişimdir. :)

Dergiye Puanlamam:
Bilgi Doğruluğu: 9.8656598 / 10
Tasarım: 10/10
Eksikler:
Kaynakça yok. Aynı şekilde resim kaynakçasıda yok. Sonraki sayılarda ve ya başka konulardaki dergilerde bunları eklemeyi unutma.
 

ByErenThe

Yalnızlık tek kelime, söylenişi ne kadar kolay.
Mesajlar
203
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
167
Puanları
350
Eğitim sistemimizin baştan sona düzenlenmesi lazım.
 

Bolonezella

Zombi Katili
Mesajlar
168
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
569
Puanları
390
Kesin gereksiz herifin teki gelip bir tartışma başlatacak konuyu tamamen okumadan bende rez aldım.
 

YigitReisRUFG

YASAKLANDI
Mesajlar
360
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
148
Puanları
0
Çok Yararlı Bir Konu Olmuş Eğitim Sistemini Öğrendim Yıllarca Nasıl Olmuş Merak Ettiğim Şeydi :)
 

Üst