Türkiye'nin En Büyük Oyuncu Forumuna Hoş Geldiniz!

Sitemize kayıt olarak, diğer oyuncular ile tanışabilir, mesajlaşabilirsiniz, ayrıca bir şeyler paylaşarak veya sorarak Türkiye'nin en büyük oyuncu topluluğunun bir parçası olabilirsiniz!

Şimdi Katılın!

Yardım LeafWe Skripti Hata veriyor

HeroBaşkan

Sudan Çıkmış
Mesajlar
7
Puanları
170
Skript Plugininin Sürümü
2.2 dev37c
Oyun Sürümü
1.8.8
Merhabalar leafwe skriptinde bi kaç hata var hata görüntüsü https://i.hizliresim.com/00o3go.png
Skript bu şekilde

import:
java.util.UUID
fr.mrmicky.fastparticle.FastParticle
fr.mrmicky.fastparticle.ParticleType
com.wasteofplastic.askyblock.ASkyBlockAPI

options:

#do not touch this -_-
plugin-version: 0.1.2


#
# * SETTINGS *
#

wand-item: blaze_rods

#you can also use seconds "example, block-place-speed: 2 seconds"
block-place-speed: 2 ticks

#Block from bellow will not be broken.
block-break-blacklist: sign or chest or bedrock or mob spawner

#When this is false, the player needs to wait until the current job is done to start another.
multiple-jobs: false

# * MESSAGES *


prefix: &6&lWORLD EDIT &8&l> &7

position-set: &ePosition &3%{_pos}% &ehas been set.

position-not-set: &ePosition &3%{_pos}% &eis not set.

out-of-blocks: &eOut of blocks.

cannot-use-this-item: &eYou cannot use this item.

started-job: &eStarted to placing blocks...

already-started: &ePlease wait until the current job is done.

finished-job: &eDone.

block-blacklisted: &cThis block is blacklisted.

no-permission: &cYou don't have permission to execute this command!

#By EWS#5810
#EWS
plural expression blocks from %location% (to|and) %location%:
loop of: block
return type: blocks
get:
set {_1} to expr-1
set {_2} to expr-2
set {_x} to 1
set {_y} to 1
set {_z} to 1
if x coord of {_1} > x coord of {_2}:
set {_x} to -1
if y coord of {_1} > y coord of {_2}:
set {_y} to -1
if z coord of {_1} > z coord of {_2}:
set {_z} to -1
set {_base1} to {_1}
loop abs(x coord of {_1} - x coord of {_2}) + 1 times:
loop abs(z coord of {_1} - z coord of {_2}) + 1 times:
loop abs(y coord of {_1} - y coord of {_2}) + 1 times:
add 1 to {_next}
set {_b::%{_next}%} to block at {_1}
add {_y} to y coord of {_1}
add {_z} to z coord of {_1}
set y coord of {_1} to y coord of {_base1}
add {_x} to x coord of {_1}
set z coord of {_1} to z coord of {_base1}
return {_b::*}
set:
loop blocks from expr-1 and expr-2:
set block at loop-value to change value


function leaf_we_set_pos(p: player, loc: location, pos: text):
set {_uuid} to uuid of {_p}
set {LEAF-WE::%{_uuid}%.POS-%{_pos}%} to {_loc}
send "{@prefix}{@position-set}" to {_p}

on left-click with {@wand-item}:
cancel event
target block is not air
distance between player and target block is smaller than 5
leaf_we_set_pos(player, location of target block, "1")

on right-click with {@wand-item}:
cancel event
target block is not air
distance between player and target block is smaller than 5
leaf_we_set_pos(player, location of target block, "2")

function leaf_we_allow(p: text, loc: location) :: boolean:
set {_uuid} to uuid of {_p}
if ASkyBlockAPI.getInstance().getIslandOwnedBy(UUID.fromString({_uuid})).onIsland({_loc}):
return true
else:
set {_stuff::*} to ASkyBlockAPI.getInstance().getTeamMembers(UUID.fromString({_uuid}))
size of {_stuff::*} > 1:
loop {_stuff::*}:
if ASkyBlockAPI.getInstance().getIslandOwnedBy(UUID.fromString(uuid of loop-value)).onIsland({_loc}):
return true
return false
else:
return false

command sets [<material>]:
trigger:
if player has permission "leafwe.set":
if {LEAF-WE::%uuid of player%::pOS-1} is set:
if {LEAF-WE::%uuid of player%::pOS-2} is set:
if arg-1 is not set:
set {_block} to player's tool
if arg-1 is set:
set {_block} to arg-1
if {_block} is solid:
if {@multiple-jobs} is false:
{LEAF-WE::%uuid of player%::RUNNING} is set
send "{@prefix}{@already-started}"
stop
set {LEAF-WE::%uuid of player%::RUNNING} to true
send "{@prefix}{@started-job}"
set {_w} to world of {LEAF-WE::%uuid of player%::pOS-1}
loop blocks from {LEAF-WE::%uuid of player%::pOS-1} and {LEAF-WE::%uuid of player%::pOS-2}:
if player is online:
if number of {_block} in player's inventory is > 0:
leaf_we_allow(player, location of loop-block) is true
set {_loc} to location of loop-block
if block at {_loc} != air or {@block-break-blacklist}:
set {_b-give} to block at {_loc}
{_b-give} != any leaves
give {_b-give} to player
if block at {_loc} != {@block-break-blacklist}:
set block at {_loc} to {_block}
FastParticle.spawnParticle({_w}, ParticleType.FLAME, {_loc} and 1)
remove 1 of {_block} from player's inventory
wait {@block-place-speed}
else:
delete {LEAF-WE::%uuid of player%::RUNNING}
send "{@prefix}{@out-of-blocks}"
stop
else:
stop
delete {LEAF-WE::%uuid of player%::RUNNING}
send "{@prefix}{@finished-job}"
else:
send "{@prefix}{@cannot-use-this-item}"
else:
set {_pos} to 2
send "{@prefix}{@position-not-set}"
else:
set {_pos} to 1
send "{@prefix}{@position-not-set}"
else:
send "{@prefix}{@no-permission}"

on quit:
delete {LEAF-WE::%uuid of player%::*}

on load:
send "&8|--------------------------------------------&8|" to console
send " " to console
send "{@prefix}&3&lLoading &ev.{@plugin-version}&3..." to console
send "{@prefix}&3&lPlugin loaded!" to console
send " " to console
send "&8|--------------------------------------------&8|" to console
delete {LEAF-WE::*}

on unload:
send "&8|--------------------------------------------&8|" to console
send " " to console
send "{@prefix}&3&lDisabling &ev.{@plugin-version}&3&l..." to console
send "{@prefix}&3&lv.{@plugin-version} disabled!" to console
send " " to console
send "&8|--------------------------------------------&8|" to console