Bilgilendirme Üye İlişkileri & Şikayet Sorunsalları Kategori Kuralları

Bu konu süresiz olarak sabitlenmiş.
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

LordOfTürk

Bööö!
Site İK Yöneticisi
Mesajlar
1,214
En iyi cevaplar
83
Beğeniler
973
Puanları
4,290
Ruh hali
Üye İlişkileri & Şikayet Sorunsalları kategorisinin amacı, Satıcılar, Ticari sorunlar (firma vs.) ve Sunucular ile alakalı yaşadığınız problemleri kanıtlar eşliğinde dile getirebileceğiniz bir kategoridir.


Üye İlişkileri & Şikayet Sorunsalları kategorisinde konu açarken:

 • Kullandığınız üslubun doğruluğuna önem verin, hakkınızı savunurken karşı tarafa hakaret etmeyin veya başkalarının hakkına girmeyin.
 • Mesaj yazarken iyice düşünerek hareket edin ve öfkeyle hareket etmeyin, düşüncesizce bir hareketiniz sizi haklıyken haksız duruma düşürebilir.
 • Konunuza eklediğiniz kanıtlar, yaptığınız ithamlarla bağdaşmalıdır, topladığınız kanıtlar net ve kesin olmalıdır örneğin "burada bunu yazmış yani bunu demeye getiriyor anlayın işte" gibi kanıtlar kabul edilmez.
 • Kanıtlarınızı detaylı video şeklinde eklemeniz daha iyi olacaktır fakat resimde kullanabilirsiniz.
 • İçinde küfür/hakaret bulunan kanıtlar spoiler içine alınıp başında küfür olduğu belirtilmelidir.
 • Konu ile alakası olmayan 3. kişilerin bir kişi veya sunucunun, satıcının vs. taraftarı olarak çoğunluk oluşturmak amacıyla konuya dahil olması yasaktır.
 • Sunucu, Satıcı, Firma vs. eleştirilerinizi bu bölümde yapmayın, ilgili tanıtım konularında kırıcı olmayan bir dille yorum atabilirsiniz. Bu bölüm sunucular, satıcılar, firmalar vs. ile yaşanılan problemleri dile getirip destek almak içindir.
 • Herkes çeşitli sebeplerden ötürü gecikme yaşayabilir veya talihsiz bir olay olabilir, bundan dolayı olayın (dolandırıcılık, ürün teslim edilmemesi vb.) üstünden en az 7 gün ve en fazla 365 gün geçmiş olmalıdır. Eğer gecikme yaşanırsa müşteri mağdur olmamak ve herhangi bir üründe teslim almadığı için iade hakkını kullanabilir.
 • Son cevap tarihi 14 günü geçmiş sorunsal konular çözüldü varsayılır ve konu kilitlenir fakat arşivlenmez veya silinmez.
 • Konuyla alakalı en az 3 adet anlamlı etiket eklemeniz gerekmektedir.
 • İtham edilen Satıcı, Firma vs. ellerinde itham edildikleri durumun aksini kanıtlayacak kesin ve net deliller olmadıkça itirazları kabul edilmez.
 • Açtığınız konuda başlığınız yanıltıcı veya abartılı olmamalıdır konu içeriği ile bağdaşmalıdır, ayrıca konu içerisinde durumunuzu net olarak ve herkesin anlayacağı biçimde belirtmelisiniz.
 • Konunun daha anlaşılır olması için dil kullanımına, noktalama işaretlerine ve üslubumuza dikkat edelim ve açmadan önce mümkünse defalarca kontrol edelim ve düşünelim.

Şikayet konusu açarken, kullandığınız kanıtlar ve kanıtların içerikleri, aynı zamanda yazılarınız TCK'ya karşı kural ihlali durumunda, Gamer.com.tr yönetimi hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir, her türlü sorumluluk size aittir.

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.
(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.
(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.
(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 2/7/2012-6352/79 md.) İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.
 


Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Üst